SURF en DU stoppen met Espelon

“Espelon heeft hard gewerkt om de doelstellingen te realiseren. Voor een groot deel is dat gelukt en vele betrokken partijen blijken buitengewoon tevreden over de afgelopen periode. Het aanbod aan onderwijsmateriaal is breed en divers, de uitlevering ervan stabiel en betrouwbaar. Actualisatie heeft plaatsgevonden en docenten zijn bij elkaar gebracht.
Er is echter geen zicht op spoedige financiële zelfstandigheid. Daarom zien de aandeelhouders SURF en de Digitale Universiteit zich genoodzaakt Espelon in 2006 niet voort te zetten.”

(bron)

Toen Espelon drie jaar geleden opgericht werd was een voorwaarde dat ze na drie jaar financieel zelfstandig zouden zijn, per 2006 dus. Omdat die doelstelling niet gehaald wordt, wordt er stevig ingegrepen. Ik hoop dat er ook gekeken wordt naar het waarom van het mislukken hiervan. Want er komt gegarandeerd wel weer een nieuw plan voor het stimuleren van het uitwisselen van onderwijsmaterialen (sommige dingen zijn onvermijdelijk) en dan is het wel zo handig te weten wat je anders moet doen.