Handboek Technologie en Standaarden van de Digitale Universiteit

“Digitaal onderwijsmateriaal is een kostbaar onderdeel van een elektronische leeromgeving. Door gezamenlijk onderwijsmateriaal te ontwikkelen en dit op verschillende instellingen te (her)gebruiken kan de kwaliteit omhoog en kunnen de kosten omlaag. Complicerende factor is dat alle instellingen beschikken over hun eigen elektronische leeromgevingen, die meestal niet zonder meer onderling compatibel zijn. Om onderwijsmateriaal van de ene naar de andere leeromgeving te kunnen transporteren zijn technische afspraken nodig. Daarvoor maakt de DU gebruik van open e-learning standaarden, waarmee het mogelijk wordt om materiaal eenmaal te ontwikkelen en op verschillende instellingen te gebruiken.”

(bron)

Op de OSOSS website staat dit bericht over het Handboek Technologie en Standaarden van de Digitale Universiteit. Dat verbaasde me een beetje, want het handboek is, zoals het bericht ook zegt al weer een tijdje oud en de nieuwe versie laat nog op zich wachten (volgens het bericht komt hij begin 2005 dan toch nog). Even zo raar vind ik de vermelding dat bij deelproducten “afstemming met onder andere Kennisnet en de SURF SiX expertisegroep van belang” was. SURF SiX is namelijk niet betrokken geweest bij het opstellen van het handboek (niet bij de eerste en niet bij de tweede versie) en van “afstemming” is ook bij het metadataprofiel geen sprake geweest. Voor het overige is het best een aardige weergave van waar de Digitale Universiteit nu staat op dit gebied. Het blijft jammer dat ze ondanks het belang van leertechnologie voor de DU, dat ook uit het artikel blijkt, aan de zijlijn blijven staan als “gebruiker” van tools en afspraken en er zelf niet een actievere ontwikkelende rol in (willen) spelen.