Eindelijk kritische geluiden!

Peter Nederpel is

“van mening dat weblogs niet als doel maar als tussenstap gezien moeten worden; bedoeld om tijdelijk communicatie mogelijk te maken maar met het oogpunt om op te gaan in een serieus systeem. De ontwikkeling van dat serieuze systeem mag dan nooit ten koste gaan van het bijhouden van de weblogs. Zodra een weblog een onderwerp op zich wordt is het z’n doel al voorbij geschoten.”

(bron)

Hij reageert op een post van Jeanine Klinkenberg over de constatering dat weblogs slecht worden bijgehouden.
Waarom die titel?

Laat ik eerst de titel uitleggen. Ik ben blij met kritische geluiden, want die tonen aan dat er een groeiend aantal mensen (in Nederland en werkzaam in het onderwijs in dit geval) op de hoogte is van het bestaan van weblogs. En als er geen kritische geluiden zouden zijn dan is er iets mis. Immers ‘wij in het onderwijs’ zijn het nooit allemaal met elkaar eens.

Is het terrechte kritiek?

“Natuurlijk niet” is een beetje kort door de bocht, maar ik heb toch wel wat moeite met het wat complexe danwel onbegrijpelijke taalgebruik en uitspraken. Ik zal er een aantal noemen.

Gebrek aan zelforganisatie

“Helaas zijn om dat doel te bereiken consessies gedaan aan de inhoudelijke waarde van het product. Bijvoorbeeld nuttige zelforganiserende elementen zoals indexering ontbreken, waarschijnlijk omdat ze het product te complex zouden maken.”

Ofwel ik begrijp niet wat “indexering” is, ofwel Peter heeft nog nooit van RSS, Syndicatie en Aggregators (zoals bijvoorbeeld TopicExchange) gehoord. Volgens mij bezitten weblogs juist bij uitstek zelforganiserende functionaliteiten.

Geen duidelijke relatie tussen implementatie en doelstelling

“Belangrijk lijkt me, dat nergens staat beschreven wat de relatie tussen de implementatie van een weblog en de beoogde doelstelling is. Het lijkt alsof in 1 stap van idee naar product is gesprongen zonder het product daarna op daadwerkelijke resultaten te toetsen.”

Raar, ik lees dagelijks over doelstellingen van implementatie van weblogs en evaluaties van het gebruik achteraf. En ja, er zullen heel want enthousiastelingen zijn die denken “Leuk, doe ik, in 10 minuten online”, maar dat zegt toch iets over de gebruikers en niet over de technologie of het principe van werken.

Het is niet beter dan een mailinglijst

“Mijn theorie is dat weblogs doodbloeden omdat al snel de investering groter wordt dan de opbrengst. Het bijhouden van een weblog is alleen interessant als het nog ergens aan bijdraagt. En dat is nu precies het punt waar het product tekort schiet. Alleen de gebruikers kunnen een weblog nut geven, en als je het zo bekijkt is een weblog niets beter dan een mailinglijst of een nieuwsbrief.”

De theorie is een juiste, maar ook een deur die zo open is, dat trappen geen zin meer heeft. Elke inspanning heeft alleen zin als het ergens aan bijdraagt. En het hangt er dus vanaf hoe je dat ‘ergens’ definieert. Maar ook hier gaat het mis in deel twee van de alinea. Dat mensen stoppen met bloggen omdat voor hen de balans naar de ‘niet doorgaan’ kant doorslaat zegt toch niets over het ‘product’ weblog? Als ik morgen zou stoppen met bloggen en wat totaal anders ga doen, is dan wat ik tot nu toe gedaan heb waardeloos? en is het dan een teken dat het ‘product’ weblog niets waard is?

En waarom hebben we het altijd over ‘beter’ of ‘slechter’? Het is anders. Een nieuwsbrief is één-richtingsverkeer, een weblog interactief. Een mailinglijst kan dat ook zijn, maar is veel-naar-veel communicatie; een weblog heeft één of enkele auteurs en veel (hoop je soms) lezers die kunnen reageren. Dat is dus anders, maar ze kunnen best naast elkaar bestaan en gebruikt worden.

Laten we er niet meer over praten

Het eerste citaat gaf aan dat we volgens Peter niet als doel (accoord, een tool is nooit een doel), maar als tussenstap moeten zien;

“bedoeld om tijdelijk communicatie mogelijk te maken maar met het oogpunt om op te gaan in een serieus systeem.”

Heeft Peter het hier wellicht over een serieus systeem zoals Blackboard is? En is het wellicht zijn rol als beheerder van dat systeem die hem deze uitspraken ontlokken? Maar als dat zo is, dan snap ik deze zin niet:

“De ontwikkeling van dat serieuze systeem mag dan nooit ten koste gaan van het bijhouden van de weblogs”

Ik neem namelijk aan dat hij eigenlijk het tegenovergestelde bedoelde.

Tot slot

Nee, dit was niet het afschieten van een kritische reactie. Dit was kritisch reageren op een volgens mij inhoudelijk rammelende kritische reactie. En het mooie van ook deze blog is, dat als je het daar niet mee eens bent, je dat hier meteen kunt toelichten. Ga je gang!