Hoogleraren zien niets in innovatieplatform

“Nederlandse hoogleraren zien niets in plannen om de kenniseconomie te stimuleren. Driekwart van de wetenschappers vindt de voornemens loze praat. Meer dan de helft (54 procent) vindt zelfs dat het innovatieplatform van premier Balkenende geen bijdrage levert aan het wetenschappelijke klimaat in Nederland”

(bron)

Nog maar een enquête, nu over het innovatie}platform. Wat doet die } trouwens in die naam?