Bijeenkomst VOR ICT op 10 mei 2017, in gesprek met promovendi onderwijs en ict

Op woensdag 10 mei 2017 organiseert de VOR divisie ICT een bijeenkomst in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst komen promovendi aan het woord bij wie ICT een rol speelt in hun onderzoek. De onderwerpen zullen heel divers zijn, soms wat meer technisch, in andere gevallen meer op onderwijs gericht. Het zal ook altijd nog “onderzoek in uitvoering” zijn. Daarom zijn de presentaties kort, 10-15 minuten maximaal. Aansluitend zijn alle promovendi op de promovendi markt beschikbaar zodat ze daar hun onderzoek, hun deelproducten etc. meer in detail kunnen toelichten. We sluiten plenair af met een terugblik op het onderzoek dat die middag gepresenteerd is.

We hebben een mooi programma samengesteld met promovendi die onderzoek doen naar diverse, interessante onderwerpen.

Hanneke Theelen (ESoE/FLOS)
Simulations, interpersonal skills, and well-being
Het onderzoek gaat over simulaties in de lerarenopleiding om vaardigheden in klassenmanagement te verbeteren. Een belangrijk onderdeel betreft 360-graden videos van klassensituaties die met VR-brillen bekeken kunnen worden.

Marjon Baas (Saxion)
Hoe vindt OER adoptie door docenten plaats en welke factoren beïnvloeden dit
Online en blended leren worden steeds vaker ingevoerd om efficiënter gebruik te maken van de contactmomenten, maar hierbij wordt de behoefte aan kwalitatieve online leermaterialen steeds groter. Wereldwijd is de adoptie van deze open leermaterialen is nog erg laag. Docenten zijn de primaire actoren die verandering kunnen bewerkstelligen en daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de factoren die het delen en hergebruiken kunnen beïnvloeden.

Kirsten de Ries (HAN)
Spelend veranderen: mentale modellen van leraren veranderen door middel van een spelsimulatie
Onderwijs dat uitgaat van de onderwijsbehoefte van leerlingen vraagt een andere manier van het organiseren van onderwijs. Leraren zijn zich vaak niet bewust van het systeem hierachter. Tijdens dit onderzoek wordt een spelsimulatie ontwikkeld heeft als doel leraren bewust te maken van dit systeem en het belang van congruentie daarbinnen. Er wordt onderzocht of door de simulatie de mentale modellen van leraren veranderen en wat die veranderingen kan verklaren.

Rianne Conijn (UvT)
Patterns in assignment responses
Learning analytics maakt het mogelijk om, op basis van gegevens van grote groepen lerenden, patronen in gedrag in beeld te brengen. Dit onderzoek verkent de bruikbaarheid van keystroke data en eye-tracking als instrumenten voor dataverzameling.

Renée Jansen (UU)
Self-regulated learning and learner behavior in online education
Self-regulated learning (SRL of zelfregulerend leren) is belangrijk in online Onderwijs. Lerenden moeten hun leerproces kunnen structureren als ze de mogelijkheid krijgen te studeren wat ze willen, wanneer en waar ze willen. Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen SRL op basis van zelfrapportage en daadwerkelijk studentgedrag binnen online onderwijs.

Jan Schneider (OU)
Presentation Trainer, your Public Speaking Multimodal Coach
De Presentation Trainer is een multimodaal hulpmiddel ontworpen om het oefenen van presentatievaardigheden te ondersteunen. De tool geeft de gebruiker real-time feedback op basis van verschillende aspecten van zijn of haar non verbale communicatie. Er zal ingegaan worden op de mogelijkheid om lerenden feedback te geven op hun presentatievaardigheden en de resultaten van deelstudies tot nu toe.

Locatie:  Studiecentrum Open Universiteit in Eindhoven (routebeschrijving: https://goo.gl/maps/1oX56E71Rk32)

Agenda

13.00 Binnenkomst met koffie en thee
13.15 Welkom
13.30 Korte presentaties door de promovendi
14.45 Promovendi markt
16.00 Plenaire nabespreking
16.30 Borrel

Voor wie? Onderzoekers, studenten, mede-promovendi, docenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek.

Wil je deze bijeenkomst bijwonen, meld je dan aan via dit formulier
Deelname aan de bijeenkomst is gratis en staat ook open voor niet-leden.
Wil je lid worden van de Vereniging voor Onderwijs Research, kijk dan op deze pagina