feb 052013
 

Jacobs, Frans Ik zal niet zo ver gaan dat ik de titel die Emerce aan hun bericht verbonden heeft (“Onderwijs bereidt onvoldoende voor op gedigitaliseerde samenleving”) zomaar klakkeloos over neem boven dit bericht. Daarvoor wil ik het proefschrift van Frans Jacobs, dat hij morgen mag verdedigen in Delft eerst uitgebreider lezen. Duidelijk is wel dat Frans, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek, tot de conclusie komt dat het antwoord op de vraag in de titel een volmondig nee is (bron).

Frans heeft, als onderdeel van zijn promotieonderzoek een twaalftal ontwerpprincipes opgesteld voor onderwijsinstellingen. Deze principes zijn ingedeeld in ontwerpprincipes binnen de besturende processen, de primaire processen en de ondersteunende processen.
Lees verder….