As learning goes mobile


Wat hebben katten, het geluid van laserpistolen en Lee Rainie, director van Pew Internet Project, met elkaar te maken? Nou, als je de presentatie van Lee vandaag bijgewoond had hier in Philadelphia dan wist je dat. In bovenstaande presentatiebestand komt er maar één (kat) voor, terwijl er eigenlijk twee in het verhaal zaten. Lee vertelde een snel verhaal met veel getallen. Het resultaat is dat het mee krijgen van zijn presentatie in de zaal de nodige aandacht vergde. Het presentatiebstand zal niet in zijn geheel handig zijn om te gebruiken, maar je kunt er de nodige getallen uit halen en daarmee interessant.