Natschool en Sharepoint integratie via webparts

Bij Fontys maken we gebruik van Natschool als leeromgeving terwijl Sharepoint gebruikt wordt als basis voor de interne portal voor medewerkers en studenten. Onderdeel van de Sharepoint omgeving is dat je als gebruiker de beschikking hebt over een “MySite” pagina. Die Mysite pagina kun je uitbreiden met “webparts”, vergelijkbaar met de “modules” die je bijvoorbeeld aan een Netvibes-pagina kunt toevoegen of de “gadgets” die je aan een iGoogle pagina kunt toevoegen.

Natschool Webparts
Three Ships levert een aantal webparts voor Natschool die een hechtere (en heel logische) koppeling tussen Sharepoint en Natschool mogelijk maken.
Gebruikers kunnen de webparts naar keuze zelf toevoegen aan hun MySite door ze te selecteren in de “Webonderdelenlijst”. Er hoeft verder geen configuratie plaats te vinden. Zowel de portal als Natschool maken gebruik van Single Signon. De webparts laten meteen de informatie voor de ingelogde gebruiker zien en bij het doorklikken naar de informatie in Natschool hoeft een gebruiker eveneens niet meer in te loggen.

[update] Ik heb de presentatie van Afke Bruijn over de webparts online gezet. In de laatste drie dia’s legt ze kort uit hoe je de webparts toevoegt aan je MySite pagina.

De webparts werken (vanzelfsprekend?) zowel in Internet Explorer als in Firefox (ook onder OS X op de Mac). Er zijn er op het moment zeven verschillende.

Natschool Webparts Overview #1 [email protected]! Gebruikers Info Dit is een heel eenvoudig webpart dat de gebruiker in staat stelt door te klikken naar [email protected]!
Je kunt er zien met welke [email protected]! server de gebruiker verbonden is en onder welk account de gebruiker ingelogd is.
Zoals gezegd, een gebruiker kan elk webpart naar keuze wel of niet toevoegen aan de pagina. Ik had hem er op het moment bij staan omdat ik het wel handig vond, maar een gewone snelkoppeling zou natuurlijk ook werken

Natschool Webpart Postkantoor #2 [email protected] Postkantoor
Natschool heeft een ingebouwde berichtenvoorziening die gescheiden van het normale e-mailverkeer van studenten functioneert. Dit zorgt er voor dat de omgeving eenvoudig SPAM-vrij te houden is, maar maakt het op de hoogte blijven van nieuwe berichten wat moeilijker.
Met dit webpart krijg je een overzicht van nieuwe, ongelezen berichten in Natschool en kun je vanuit je portal pagina direct doorklikken naar dat bericht of het berichtencentrum in Natschool.

Natschool Webpart Mijn Nieuws #3 [email protected]! Mijn Nieuws
In dit webpart zie je de nieuwsberichten die in Natschool voor je beschikbaar zijn. Ook hier kun je direct doorklikken op de berichten.

Nee, geen RSS hier. Zou wel handig zijn, maar omdat het aantal RSS-lezers dat (zoals deze webparts wél kunnen) met authenticatie om kunnen gaan en het gros van de berichten die hier staan nu ook achter een login staan bleek dat slechts beperkt bruikbaar.

Natschool Webpart Forum #4 [email protected]! Forums
Forums worden binnen Natschool gebruikt in projectruimtes, in studieroutes maar kunnen ook als zelfstandig staande forums voor komen. Dit webpart geeft een overzicht van de forums waar je toegang toe hebt en het aantal ongelezen berichten in die forums. Ook hier kun je direct doorklikken naar de betreffende fora om de berichten te lezen.

Natschool Webpart Project #5 [email protected]! Projects
Ook de projecten in Natschool hebben een webpart. Hierbij zie je dan de projecten waar je toegang toe hebt en de ongelezen berichten/documenten/bestanden binnen elk project met doorklikmogelijkheid.

Natschool Webpart Dossiers #6 [email protected]! Ontvangen dossiers
Het webpart “Ontvangen dossiers” is bedoelt voor begeleiders die hierin kunnen hoeveel ongelezen, ingediende, assessment- en show-dossiers ze klaar hebben staan.

Natschool Webpart Coach #7 [email protected]! Coach
Het webpart Coach tenslotte maakt het voor begeleiders eenvoudiger direct naar bepaalde onderdelen van het werk van studenten die zij begeleiden te springen.

Is dit het enige wat kan?
Aan het vaststellen van de functionaliteit voor deze zeven webparts is geen uitgebreid gebruikersonderzoek vooraf gegaan. Het probleem is namelijk dat het heel moeilijk met gebruikers over webparts praten is als je niet kunt laten zien wat ze zouden kunnen doen. De werkgroep die ze functioneel heeft beschreven heeft gekeken naar een combinatie van webparts waarmee het mogelijk is aan gebruikers de scheiding tussen “communicatie” en “leeromgeving” én het algemene concept van een webpart te demonstreren. En daarnaast zijn het webparts waarvan verwacht wordt dat ze bruikbaar zijn.
Maar het wachten is natuurlijk op vragen met betrekking tot aanvullende webparts.

Het is daarbij hoe dan ook in de gaten te houden dat Sharepoint zo zijn eigenaardigheden heeft als het gaat om het werken met webparts. Het updaten van één webpart bijvoorbeeld heeft tot gevolg dat de hele pagina herladen wordt. Als die pagina vol staat met webparts betekent dat die dan ook allemaal herladen zullen worden.
Zeker zo belangrijk bij het bedenken van nieuwe webparts is dat je er niet naar moet streven om Natschool in webparts na te bouwen. De huidige webparts zijn dan ook gericht op “signaleren” en “communiceren” dat/of er een reden is om direct naar een specifiek onderdeel van Natschool (dus buiten de portal) door te klikken.

Webparts in Netvibes?
Het zou natuurlijk mooi zijn als je de webparts van Natschool ook op andere plekken zou kunnen gebruiken, dus dat er bijvoorbeeld ook modules voor Netvibes en gadgets voor iGoogle zouden zijn. Zo ver is het nog niet, deels ook omdat dat geen expliciete wens is die bij Three Ships is neergelegd. Voor die omgevingen krijg je sowieso ook eerst de (interne) discussie over de beveiliging. Stel dat je de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker in zo’n module of gadget moet vastleggen dan heb je het wel over de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je de hele toegang tot het netwerk etc. regelt. Daar wil je dus voorzichtig mee zijn.

Een kleinere stap zou kunnen zijn het koppelen met de SURFgroepen-omgeving, maar dan zou je de single sign-on autorisatie op een vergelijkbare manier moeten zien te regelen zoals dat nu mogelijk is binnen de Fontys-omgeving.

Zat te wensen dus nog, maar het is hoe dan ook mooi dat we dit al ter beschikking hebben. Heb ik tenminste een nuttige toepassing voor die MySite pagina bij Fontys.

Disclosure
Ik was lid van de werkgroep die de functionele specificaties voor deze set webparts heeft opgeleverd, dus ik ben wellicht iets bevoordeeld ten opzichte van het nut van deze webparts! ;-)

0 0 stemmen
Bericht waardering
11 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
tunske
13 jaren geleden

Ik heb het bericht ook geplaatst op de MV weblog.

Jeroen v B
Jeroen v B
13 jaren geleden

Ik denk dat een aantal webparts voor studenten best interessant kunnen zijn. Om zonder in te hoeven loggen in [email protected] toch te zien of er nieuwe informatie is.

Maar toch vraag ik me af of dit wel veel gebruikt zal gaan worden. Veel van de Fontyssystemen worden door studenten niet gebruikt, E-mail gebruiken een hoop studenten (althans op onze locatie) liever hotmail voor, de mysite is volgens mij bij een hoop studenten ook niet bekend

Pierre
13 jaren geleden

@Jeroen: het feit dat studenten blijkbaar liever niet langer dan noodzakelijk gebruik maken van de Fontys-systemen is natuurlijk een reden te meer om de informatie die ze nodig hebben zo handig mogelijk beschikbaar te maken.
De webparts zijn daarbij natuurlijk geen wondermiddel, maar alle beetjes helpen.

Jeroen v B
Jeroen v B
13 jaren geleden

Het is natuurlijk een begin. In iedergeval wel mooi dat er nu aandacht aan wordt besteed.

duimdog
13 jaren geleden

Wat je zegt over: "het is lastig om over functionaliteiten te praten als je niets kunt laten zien" geldt veel breder.
Daarom zou het mooi zijn als "ergens" (bij Threeships?, bij SURF in combinatie met SURF-groepen??) een demo-omgeving zou kunnen worden ingericht met Sharepoint + Natschool waar je die voorzieningen eens zou kunnen uitproberen.

Ik realiseer me direct dat het geen simpele vraag is die ik stel, maar toch…

Klaus Hoven
Klaus Hoven
13 jaren geleden

Heel mooi!
Momenteel wordt er bij ons (Academy for Leisure, NHTV Breda) bekeken op welke manier we zaken uit Natschool in een ‘portal’ zouden kunnen ontsluiten. Deze widgets zijn een goede start.

Echter: Ik denk niet dat veel Natschool gebruikers ook Sharepoint gebruiken. Ik ben zeker voorstander van het feit dat NS-gebruikers op deze manier toegang krijgen tot NS-materialen en omgevingen in een externe omgeving.

Maar zorg er dan voor dat de widgets meer generiek te gebruiken zijn. Dus in meerdere soorten portals of websites. Ik denk dat die vraag er wel degelijk is.

Patrick de Vos
Patrick de Vos
13 jaren geleden

Ik vind het super dat dit soort dingen staan te gebeuren. Binnen Fontys is het nog wel wat finetunning van de webparts nodig zo te zien. Het forum part laat allerlei forums zien en het projecten part laat niet omdat het te lang duurt bijvoorbeeld.

Wat ik nog meer zou verwelkomen is het integreren van dit soort parts in andere portals als Yahoo en IGoogle. Ik weet dat dit niet 123 geregeld (inloggen accounts??) kan zijn maar daar zou het wel naar toe "moeten" gaan.

Of andersom, externe webparts/gadgets kunnen integreren in je sharepoint portal.

Pierre
13 jaren geleden

@Patrick: forums laat alleen die forums zien waar jij toegang toe hebt. Dat kunnen er inderdaad veel zijn. Bij het ontwerp ervan was een optie waar naar gekeken is om alleen de forums met nieuwe berichten te laten zien, maar dat leek in de uitvoering ook niet logisch. Dit is er dus nog een om te tweaken, input daarover naar aanleiding van het gebruik van de webpart is van harte welkom.

De melding dat er een time-out was bij het laden van de data is inderdaad vervelend. Die komt somsvoor, maar niet alleen bij de Natschool webparts (ook bij de Fontys RSS webpart) en zeker niet alleen bij de complexe webparts.
De timing van de webparts moet heel strak afgesteld zijn omdat anders een combinatie van zo veel webparts in 1 pagina problemen kan opleveren (bijvoorbeeld als iemand de F5 knop ingedrukt houdt)

Mocht je overigens met forums of projecten structurele problemen zien, laat het dan even via de normale Fontys-kanalen weten.

Wat betreft de integratie in andere portals lijkt me dat dat inderdaad een kwestie zal zijn van 1) duidelijke behoefte vanuit klanten en 2) een discussie met die klanten over hoe om te gaan met die accounts.
(officiële uitspraken hierover laat ik uiteraard graag aan Three Ships over)

Carl
Carl
13 jaren geleden

Ok, bij deze dan de uitspraak van de leverancier :-)
Ik denk dat deze discussie aan het aantonen is dat er meer plaatsen zijn waar men [email protected] informatie wil tonen dan alleen in een Sharepoint portaal.

Met de introductie van de V9 zijn al deze gegevens beschikbaar gekomen via standaard webservices.

De Sharepoint webparts zijn hier, wat Threeships betreft, een eerste toepassing van. Andere toepassingen kunnen volgen; ik denk dat Pierre hier de spijker op de kop slaat als het gaat om wat men precies wil en waar.

Vergeet ook niet dat voor een ieder die [email protected] heeft draaien deze webservices zelf te gebruiken zijn.
Daarvoor is het SOA ;-)
Het grote struikelblok op dit moment is niet zozeer het vrijgeven van informatie in andere portalen als wel het probleem van de identiteit van de persoon die die informatie opvraagt.

Veel [email protected] installaties hebben inmiddels een SSO met de infrastructuur van de instelling. Dit uitbreiden naar diverse externe web 2.0 applicaties is dan ook een onderwerp van beveiliging die de instelling zelf ook moet overdenken.

Een frapant voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat er inmiddels sedert twee jaar specificaties bestaan (met dank aan de taakgroep hergebruik) over welke RSS feeds er uit [email protected] zouden moeten komen. Klinkt logisch totdat je je realiseert dat RSS informatie uit [email protected] persoonsgebonden moet zijn, niet vrij toegankelijk voor anderen, en er vervolgens binnen de RSS standaard geen ruimte is voor beveiligde authenticatie….

Stap 1 is wat mij betreft gezet: de informatie in [email protected] is via, een open standaard (SOA), beschikbaar

Stap 2 was een eerste toepassing in een beveiligde omgeving zijnde Sharepoint waar de identiteit gewaarbord is

Stap 3 is nu gezamenlijk nadenken over hoe we verder kunnen werken op het gebied van integratie met ‘publieke’ web 2.0 toepassingen. Maw, de koppeling tussen de omgeving waar de instelling voor kiest om beheers redenen en de belevings wereld van de student.

@Pierre: ik schrijf dit in alle oprechtheid en zou niet willen dat er hier een ‘leveranciers praatje’ staat. De onderwerpen die in alle reacties beschreven staan zijn essentieel maar onbeantwoord. Maar ook wij zijn hier op zoek naar de correcte antwoorden.
Ik ga er dan ook van uit dat je me op de vingers zal tikken als ik misbruik van jouw blog maak :-(

Pierre
13 jaren geleden

@Carl: er zit heel wat ruimte tussen een leverancier die ook zijn mening geeft (en in dit geval over zijn eigen product) en reclame of spam.

Patrick de Vos
Patrick de Vos
13 jaren geleden

@Pierre,

Natuurlijk reageer ik zoals gebruikelijk via de interne Fontys kanalen maar ik vond het hier nu iets te rooskleurig weergegeven nadat ikzelf de proef op de som heb genomen.

@Carl,
Ik zou willen dat er meer leveranciers waren die zich durven te mengen in de groep die heet eindgebruikers.