IMS Kwartaalbijeenkomst #2

 Gepubliceerd door om 23:10  SURF
feb 062007
 
Slide van Rob Abel

Voordat jullie gaan denken dat de films die ik in het vliegtuig hier naar toe gezien heb het meest interessante waren om te melden, halverwege de tweede dag van de IMS kwartaalbijeenkomsten een korte update. Gisteren was een dag die zo voorbij was. De hele dag stond ingepland voor QTI-overleg. We hebben vorig jaar weliswaar de tweede versie van de public draft afgerond, de nieuwe eisen van IMS, een specificatie moet interoperabiliteit demonstreren tussen meerdere systemen voordat het een final versie mag worden, hebben we nog het nodige werk te doen. Zo moeten we vaststellen welk profiel van QTI als minimale eis voor onze (interne) demonstratie van interoperabiliteit geldt, leveranciers bereid krijgen mee te werken, het proces uitdokteren (wij zijn de eerste die hier mee te maken krijgen) etc.
Nederlandse leveranciers en (onderwijs-)organisaties die nog twijfelen of ze tot de groep willen behoren die gaat laten zien dat dit echt werkt, nu is je laatste kans!

QTI Conformance

Het traject
Tijdens het overleg gisteren hebben we de verschillende systemen en processen die in de QTI specificatie aan bod komen gegroepeerd in “Publishing” en “Delivery”.
Aan de publishing-kant kan het dan gaan om toetssystemen die een QTI-export doen, of een export van toetsmaterialen in QTI-formaat uit een elektronische leeromgeving, maar ook om auteuromgevingen die alleen QTI-vragen maken.
Aan de andere kant hebben we de delivery-systemen. Dat kunnen op hun beurt weer specifieke toetssytemen zijn, leeromgevingen, maar ook toetsen op papier waarbij een systeem dus na import de conversie en output naar papier voor haar rekening neemt.
Daar tussenin zitten de QTI-packages met toetsen en items.

Streven is om aan beide kanten (minimaal) 2 systemen te hebben en daarmee interoperabiliteit aan te tonen.
Daartoe maken we een QTI profiel dat minimaal ondersteund moet worden en waarmee we de output van de Publishing-systemen testen. Daarnaast wordt op basis van het profiel een set QTI-bestanden gegenereerd waarmee de delivery-systemen getest zullen worden.

Gisteren zijn we bezig geweest met het opstellen van een lijst van IMS-leden die aan beide kanten als systeem zouden kunnen optreden. Dat zijn niet alleen toolleveranciers, maar aan de Publishing-kant ook contentleveranciers.

Tijdspad
Het streven is om op korte termijn (binnen 4 weken) de lijst van leveranciers aan beide kanten van het schema vast te stellen. Als er daarom instellingen of bedrijven in Nederland zijn die actief willen meewerken dan is nu het moment om dat te laten weten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het aanleveren van QTI-content uit je systeem of het optreden als toolleverancier aan de Publishing of Delivery-kant.
Je zult dan wel IMS-lid moeten zijn. Development membership is redelijk goedkoop, hogescholen en universiteiten die lid van SURF zijn kunnen sowieso onder de SURF-vlag meedoen.
In november 2007 zou er dan een (IMS-)interne demo moeten kunnen plaats vinden, waarna de specificatie in januari 2008 zijn definitieve versie zou kunnen bereiken.

Waarom zou je meedoen?
Niet eens zozeer voor de eer, maar nu is wel een kans om te participeren in een traject waarbij ook andere leveranciers zich committeren om een implementatie van QTI te bouwen. Het geeft je dus in ieder geval toegang tot kennis, mogelijkheden om de implementatie-vragen af te stemmen en te garanderen dat je een bepaalde mate van interoperabiliteit hebt kunnen testen nog voordat de specificatie straks definitief is.

Het presentatiebestand dat ik tijdens de korte update daarover tijdens de bijeenkomst vandaag voor de andere aanwezige leden (en externen) kun je hier vinden.

Deel dit bericht:

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.