EduStandaard actief

“Vanaf nu gaat de vereniging EduStandaard (www.edustandaard.nl) actief aan de slag met het beheer van onderwijstechnologische standaarden ten behoeve van het hele Nederlandse onderwijsveld. EduStandaard zal in beginsel alle afspraken in beheer nemen op het terrein van onderwijstechnologische standaarden, zoals in eerste instantie het BVE content-zoekprofiel en binnenkort het PO/VO content-zoekprofiel. EduStandaard verwacht in de toekomst ook de standaarden met betrekking tot het e-portfolio, de BVE-chipcard en het elektronisch leerdossier. Vanuit het onderwijsveld (programma Educatieve Contentketen) bestond een behoefte aan gebruikersondersteuning, onderhoud én stimulering van het gebruik van dergelijke standaarden. Om die reden is in december 2004 de vereniging EduStandaard opgericht. Onderwijsinstellingen en leveranciers van onderwijstechnologie kunnen zich aanmelden als lid om zo het gezamenlijke doel van EduStandaard te ondersteunen.”

(Bron: persbericht EduStandaard)


Vervolg van het persbericht:

Onderwijstechnologische standaarden
Onderwijstechnologische standaarden spelen een belangrijke rol bij kwaliteitsverbetering, innovatie en efficiëntieverhoging binnen het onderwijs. Door standaarden in te voeren kunnen computersystemen samenwerken. Zo is er ook voor elektriciteit een standaard ontwikkeld voor voltages en stekkers, de spoorwegen hebben de standaard spoorbreedte vastgesteld en voor het internet zijn er de open standaarden HTTP, HTML en TCP/IP. Doordat computersystemen beter kunnen samenwerken, worden de risico’s van grote investeringen in onderwijstechnologie beperkt. Het gebruik van standaarden garandeert namelijk dat investeringen in tijd en kennis over systemen heen hun waarde behouden.

BVE content-zoekprofiel
De eerste standaard die binnen EduStandaard is belegd, is het BVE content-zoekprofiel dat in 2004 in het kader van het programma Educatieve Contentketen ontwikkeld is. In het programma Educatieve Contentketen hebben ROC-i partners, stichting Kennisnet, uitgeverijen, branche uitgeverijen en kenniscentra/Colo een standaard opgesteld voor de wijze waarop educatieve content beschreven moet worden. Om het zoeken naar digitaal educatief materiaal te vereenvoudigen en om uitwisseling van materiaal tussen partijen in het onderwijs mogelijk te maken, is het namelijk nodig om het materiaal te voorzien van een beschrijving, waarin onderscheidende informatie is vastgelegd. Zo’n beschrijving wordt aangeduid met de term ‘metadata’.
Intussen is ook het PO/VO content-zoekprofiel aan EduStandaard aangeboden om in beheer te nemen. Komend najaar verwacht EduStandaard deze aanvraag te accepteren. Binnenkort zal meer informatie over het PO/VO content-zoekprofiel en de samenvoeging met het BVE content-zoekprofiel gepubliceerd worden.

Bestuur EduStandaard
Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
* Marc Veldhoven (ROC de Leijgraaf) – voorzitter
* Lieneke Jongeling (Northgo-College)
* Wim Liebrand (Stichting SURF)
* Jacob Molenaar (ThiemeMeulenhoff, GEU)

Lid worden
Omdat onderwijs en technologie zich blijven vernieuwen, zal EduStandaard de afspraken, indien noodzakelijk, in overleg met belanghebbenden, ook aanpassen. Leden van EduStandaard ontwikkelen en verbeteren deze specificaties dan op basis van wensen vanuit de gebruikers/markt, technologische trends en (inter)nationale ontwikkelingen. Iedere organisatie die een belang heeft bij (Nederlandse) onderwijstechnologische standaardisatie kan lid worden van EduStandaard.
Op de website (www.edustandaard.nl) is het aanmeldformulier te vinden, en is steeds actuele informatie te vinden over de status van de belegde afspraken.