Te veel of te weinig regels voor het bellen via internet?

“Internetbellen via het voice over internet protocol (voip) moet niet aan te veel regels worden onderwerpen.”

(bron)

Het lijkt positief dat er niet teveel regels komen voor het bellen via internet. Immers, een opstartende technologie en bijbehorende industrie zijn niet gebaat bij teveel regels. Dat kan het toetreden van nieuwe aanbieders bemoeilijken of er zelfs voor zorgen dat het in het geheel niet van de grond komt. Het brengt ook een risico met zich mee: er wordt namelijk ook minder vastgelegd over de minimale dienstverlening. Dus bijvoorbeeld over het bereikbaar zijn van 112 of de beschikbaarheid van de telefoonlijn bij rampen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je andere dingen wilt regelen, bijvoorbeeld dat er voor gezorgd wordt dat afluisteren/aftappen niet mogelijk is of andere afspraken rond het vertrouwelijk behandelen van de informatie die verzameld wordt. Ik neem aan dat dat laatste door de bestaande wetgeving rond het bewaren van persoonsinformatie geregeld is. Maar ik zou wel graag willen weten dát het geregeld is. Overigens wordt gesproken over VoIP, waarbij ik aanneem dat ze ook VoDSL en ook gewoon toepassingen als Skype (zie ook dit bericht) bedoelen.
Hoe dan ook, het wachten is op het eerste schandaal. Als dat goed doorstaan wordt zonder dat de EU meteen compleet van ‘geen’ naar ‘heel veel’ regels doorschiet, dan zit het wel goed met de balans.