okt 222004
 
“Where’s the catch.
In hoeverre is de content vrij te arrangeren en blijft deze ook los van [email protected] te gebruiken. Eventueel in een ELO naar keuze? M.a.w is de content gemetadateerd of is er een koppeling gebouwd met [email protected]?
In hoeverre is maatwerk mogelijk of zijn het daadwerkelijk digitale ‘schoolboeken’ (plaza’s) voor the masses.
Een paar eerste vragen die zo maar bij me opkomen.”

(bron)

Terechte vragen die Paulo stelt in een reactie op het bericht op inter-net-viewer over weer een samenwerkingsverband van Wolters-Noordhoff en Three Ships op het gebied van elektronisch lesmateriaal. Ik kan eigenlijk alleen van harte hopen dat de betrokkenen bij de ROC’s die vragen ook gesteld hebben, want dat blijft vaak achterwegen. Zowel Three Ships als Wolters-Noordhoff zouden namelijk voldoende ervaring met dit onderwerp moeten hebben om die vragen te beantwoorden op een manier die ook Paulo tevreden kan stellen. Zonder de noodzaak om dat te doen kun je je namelijk afvragen waarom ze dat zouden doen.

0 0 stem
Bericht waardering
3 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Sybilla
15 jaren geleden

Het is overigens wel typerend dat juist Paulo (van het virtuele ROC de Pinguin) deze vragen stelt… Overigens is dit ROC weer verbonden aan ROC Twente dus ik denk dat Paulo zelf de vraag kan beantwoorden of zijn eigen vragen zijn gesteld aan WN/TS.

Pierre
15 jaren geleden

Nou, laten we hopen dat hij niet de enige is binnen de ROCs. Op zich zouden projecten als Educatieve Contentketen en evenementen als EduExchange binnen o.a. het BVE/PO/VO al moeten leiden tot meer bewustzijn op dit gebied, maar dat is ook hoog nodig. Het probleem is ook dat deze "content" veelal als niet interessant gezien wordt voor onderwijsvernieuwers. En dan kom je in een kip-ei situatie terecht waarbij de content is niet geschikt voor andere dingen dan traditioneel onderwijs en inderdaad niet verder komt dan elektronische boeken zonder meerwaarde (anders dan een wellicht lichtere boekentas).

Paulo Moekotte
Paulo Moekotte
15 jaren geleden

Typerend of niet (De Pinguin is uitsluitend gericht op open standaarden), het is te vroeg om al iets te kunnen zeggen over de technische kant van de samenwerking tussen WN en TS. Het elobase-voorbeeld doet het "ergste" vermoeden. Ik hoop van harte dat ik niet de enige ben die niet alleen maar juichend reageert op dit soort nieuws.

ROC’s hebben veelal te maken met het probleem/bewustzijn dat ze na de aanschaf van een dure ELO verlegen zitten om content. Hoe het verder zit met (gebruiks)rechten, uitwisselbaarheid, applicatieonafhankelijkheid e.d. is van latere orde.

Wie inderdaad niet om de content(discussie) verlegen zitten zijn de onderwijsvernieuwers. Content is er gewoon. De kennisnetprojecten hebben nog niet de gewenste bekendheid en impact. Maar dat geldt evenzeer voor pojecten als LN4LD en Unfold. Voor mij is een dag als de EduExchange dan ook een belangrijke en hopelijk niet de laatste.