Stop op walvisjacht blijft voorlopig gehandhaafd

“Op de eerste dag van de 56e bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) zijn voorstanders van de walvisvaart er nog niet in geslaagd het jachtverbod op te heffen. Vierentwintig landen stemden maandag in de Italiaanse stad Sorrento voor, 29 andere stemden tegen”

(bron)