SURF zal meer aandacht besteden aan toegankelijkheid digitale informatiebronnen

“Eenvoudige toegang tot digitale informatiebronnen en rijke wereldwijde communicatie via webinterfaces zijn niet voor iedereen normale zaken. Veel mensen ondervinden door lichamelijke omstandigheden grote belemmeringen, bijvoorbeeld bij het bedienen van toetsenborden of het lezen van beeldschermen vol kleine letters. Tien procent van de studenten in Nederland kampt met deze of vergelijkbare problemen.

SURF zal in de komende periode, in samenwerking met het Expertisecentrum Handicap en Studie en het Engelse JISC (Joint Information Systems Committee), meer aandacht gaan besteden aan ‘accessibility’ ofwel toegankelijkheid van digitale informatiebronnen.” (bron)

Goed plan, we hebben hier in Nederland nog heel wat te leren.