‘Piraterij leidt niet tot dalende cd-verkoop’

“Er blijkt geen verband te bestaan tussen het illegaal uitwisselen van muziek via netwerken als Kazaa en de fors dalende verkoopcijfers van cd’s”

(bron)

Mooi, weten we dat ook weer, verandert er dan nu iets naar aanleiding hiervan?