Miljoenennota 2004: DU krijgt opnieuw subsidie

“In de Miljoenennota 2004 is voorzien in een hernieuwde subsidie voor het meerjarenprogramma van de Digitale Universiteit (DU). Dit samenwerkingsverband van verschillende universiteiten houdt zich bezig met hoger onderwijs in een elektronische leeromgeving. De DU kan in 2004 twee miljoen euro tegemoet zien, en in latere jaren komt er nog eens acht miljoen euro beschikbaar voor het consortium”

(bron)

Hmmm, de omschrijving van de DU klinkt een beetje raar “hoger onderwijs in een elektronische leeromgeving”. De DU biedt namelijk zelf geen hoger onderwijs aan én de partners gebruiken een veelvoud van elektronische leeromgevingen. Maar de essentie is natuurlijk dat ze door mogen en dat is goed nieuws voor de mensen betrokken bij de verschillende projecten binnen de DU.