De vierde bijeenkomst van de EC-SIG

De Educational Content Special Interest Group (EC-SIG) van het CETIS (centre for educational technology interoperability standards) organiseerde vorige week haar vierde bijeenkomst.
De EC-SIG richt zich op het Hoger Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft het uitdragen van informatie over ontwikkelingen op het gebied van standaarden/specificaties op het gebied van uitwisseling en hergebruik van educatieve content.

Ik heb, samen met Frank Benneker van de UvA, de derde bijeenkomst bijgewoond en daar ook een presentatie verzorgd. Gezien de reisafstand (naar Edinburgh deze keer), is het voor mij helaas niet zomaar mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. De meeste presentaties staan sinds vandaag online, en die zijn voldoende informatief om we zwaar te laten balen dat ik er niet bij was. Het was weer absoluut de moeite waard.

Ik pik er een paar uit die voor mij heel interessant waren geweest:

Bill Olivier, director van het CETIS, gaf tijdens zijn presentatie een update van de stand van zaken bij de Learning Design werkgroep van het IMS. Deze werkgroep is bezig om de EML (Educational Modeling Language) specificatie zoals die door de Open Universiteit Nederland (OUNL) ontwikkeld is te integreren met de IMS Content Packaging specificatie. Zijn presentatie gaat redelijk diep in op de ontstaansgeschiedenis van EML, de integratie met de IMS Content Packaging specificatie, de relatie met de Simple Sequencing specificatie, de te verwachten SCORM 1.3 specificatie en de manier waarop die geïntegreerd kunnen worden. Allemaal tamelijk technisch en waarschijnlijk erg complex als je de verschillende specificaties niet kent, maar voor mij begrijpelijk en heel interessant.

Zie ook de volledige presentatie

Steve Jeyes rapporteerde over de bijdrage van het CETIS aan de EML conferentie in Valkenburg. Fontys was daar overigens niet bij aanwezig, Wolters Noordhoff, het CITO en de Digitale Universiteit overigens wel. Ook de OU heeft een korte samenvatting van de resultaten online beschikbaar.

Zie ook de volledige presentatie

Peter Douglas, Charles Duncan en Martin Morrey van Intrallect hielden een presentatie over hun product Intralibrary. Het bedrijf is voortgekomen uit het SESDL project waarbij een digital repository voor …. gebouwd werd. Interessant hier is dat zij EML (zullen) ondersteunen en een auteursomgeving in JAVA gebouwd hebben hiervoor. Een van de grote problemen tot nu toe bij het gebruik van EML was dat er eigenlijk geen goede tools (behalve complexe editors) beschikbaar zijn.

Zie ook de volledige presentatie

De presentatie van Steve Walmsley ging over het High Level Skills for Industry Project. Helaas krijg ik de op de CETIS website ook aangeleverde FLASH demo niet aan de praat.

Ik sprak Steve tijdens de vorige bijeenkomst en zij hebben een interessant samenwerkingsverband wat daadwerkelijk ook deling van materialen tot stand brengt. Zij hebben inmiddels een werkend digital repository en een in Word geïntegreerd tool dat de productie van die content ondersteund. Die laatste zag er de vorige keer al indrukwekkend uit, al zitten er natuurlijk automatisch beperkingen aan. Steve was/is erg geïnteresseerd in samenwerking met onderwijsinstellingen in Europa om het project verder te verbreden. Dus als je belangstelling hebt, neem gerust contact met hem op.

Overigens is dat in het algemeen het geval met mensen die bij CETIS betrokken zijn, ofwel als deelnemer van een SIG ofwel als CETIS medewerkers. Ze zijn erg geïnteresseerd in informatie-uitwisseling en mogelijke samenwerking.

De presentatie over de FE (Further Education) Focus Group July Update was meer alleen op mensen uit de UK gericht.

Goed, duidelijk, voor de volgende bijeenkomst moet ik financiering bij elkaar zien te sprokkelen om er weer aanwezig te kunnen zijn.