Semantic Interoperability and Communities of Practice

Dit weekend heb ik een artikel zitten lezen van Norm Friesen met als titel “Semantic Interoperability and Communities of Practice“.
Het artikel gaat over metadata voor educatieve content. Het artikel begint met een introductie van het begrip metadata, of liever met het uitleggen van het centrale probleem: het kunnen begrijpen van de betekenis van de metadata vereist dat je op de hoogte bent van de gemeenschap (Community of Practice) die die metadata “maakt”. Met andere woorden, als je het jargon niet kent en de verschillende gebruikte begrippen niet (goed) kunt plaatsen, dan kun je weinig tot niets doen met de metadata. Daarbij wordt in de literatuur onderscheid gemaakt in Focal, Extended en Extra communities.

Binnen een focal group heb je relaties, tussen de focal groepen heb je relaties, tussen de extended groepen heb je relaties etc. Die relaties dragen bij aan een gemeenschappelijke basis en de mogelijkheid elkaar metadata te begrijpen, hoe minder groot de overeenkomsten, hoe moeizamer dat zal zijn.

Interessant ook was de conclusie dat juist de betekenis van de binnen een gemeenschap gebruikte “metadata” vaak uitsluitend impliciet bekend is en niet expliciet gemaakt wordt. Gesteld wordt dat dat juist voor problemen zorgt als je relaties met andere groepen wilt leggen, en dat de nadruk bij het zoeken naar oplossingen nu nog teveel ligt bij het verbeteren van technische zaken, terwijl de nadruk meer zou moeten liggen op het duidelijk krijgen van onderlinge overeenkomsten en verschillen van de betekenis van de metadata.

Heel praktisch is het dus wel een waarschuwing voor mensen die metadata aan content willen hangen zonder daarbij heel goed na te denken over wie die metadata gaat gebruiken. Als dat namelijk mensen zijn die tot een andere gemeenschap dan de jouwe behoren, is de kans heel groot dat ze er niets mee kunnen, of de metadata verkeerd interpreteren. Zaken waar we ons allemaal iets bij kunnen voorstellen zijn bijvoorbeeld “werkvorm” = “project” of “onderwijsvorm” = “probleemgestuurd onderwijs”. Afhankelijk van de docent, opleiding, het instituut of de instelling zullen mensen daar heel andere beelden bij hebben.