Kennisagenda voor het onderwijs in Nederland

Op 5 april is de Kennisagenda voor het onderwijs in Nederland gepubliceerd en gelanceerd. Deze gaat richting geven aan onderzoeksvragen en kennisopbouw binnen het onderwijs voor de komende jaren, dwars door alle onderwijssectoren heen.

Ik mocht er kort iets over vertellen op iXperium.nl

Mooie set documenten, zinvolle thema’s (al had ik Burgerschap er eigenlijk ook wel bij verwacht) én belangrijk om de thema’s in onderlinge samenhang te bekijken. Dus als we denken over een inclusieve leeromgeving, dan moeten we de rol van ict daarbij (zowel goed als slecht) meenemen. Idem als we nadenken over de kwalificaties van leraren of de lerende en professionele organisatie.
En omgekeerd ook: als het gaat om technologie in het onderwijs dan moet dat aansluiten bij de andere vraagstukken, zou dat die vraagstukken mee moeten oplossen en niet los of op zichzelf moeten staan.