Literatuurstudie Video-Based Learning

VBL Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies.

De auteurs concluderen, op basis van 67 peer reviewed papers dat Video Based Learning (VBL) een rijk een krachtig model is binnen Technology Enhanced Learning om leeruitkomsten en de tevredenheid van studenten te verbeteren.
Ze hebben daarvoor een concept map gemaakt (zie afbeelding) aan de hand waarvan ze de resultaten van de verschillende studies beschreven hebben.

De samenvatting van hun conclusies per kopje met steeds ook punten voor vervolgonderzoek:

A. Effectiviteit (Effectivness)
De uitgevoerde analyse van het VBL onderzoek toont gemende resultaten als het gaat om leeruitkomsten in VBL omgevingen. De tendens is echter dat gebruikers van een VBL omgeving de interactie en studenttevredenheid significant hoger inschatten dan in traditionele klasomgevingen. Ondanks deze mogelijke voordelen zijn er een aantal zaken die op dit gebied nader onderzoek vereisen: 1) wat zijn positieve en negatieve attitudes ten opzichte van videocolleges? 2) Hoe kunnen VBL studenten motiveren? 3) Hoe kan een MOOC als VBL omgeving zorg dragen voor een gepersonaliseerde leerervaring voor studenten?
Dit zou er namelijk voor zorgen dat studenten de onderwijsmaterialen en leerstijl kunnen kiezen die het beste bij hen past waardoor ze de effectiviteit van de leerervaring optimaliseren.

B. Onderwijsmethoden (Teaching Methods)
Docenten gebruiken een brede range van onderwijsmethodieken binnen VBL omgevingen. Deze omvatten samenwerkend leren, micro lessen, videos samenvattingen, video assessement, blended leren en studentgecentreerd leren. De meeste VBL implementaties volgen een top-down benadering die docent-gecentreerd is en gebruik maakt van een gecentraliseerd leermodel.
Slechts 15% van de bekeken research artieken beschreef pogingen om bottum-up, student-gecentreerd onderwijs in te richten. Er is meer onderzoek nodig naar manieren om met behulp van VBL nieuwe leerconcepten zoals persoonlijke leeromgevingen en netwerkleren te realiseren.

C. Ontwerp (Design)
Er zijn verschillende tools die gebruikt worden in combinatie met VBL die de interactiviteit, samenwerking tussen studenten en de tevredenheid van studenten verhogen. Annotatie tools maken het mogelijk om te zoeken, markeren, analyseren, vinden en het geven van feedback. Om de interactiviteit te verhogen worden een aantal verschillende hulpmiddelen gebruikt zoals de mogelijkheid om aantekeningen te maken, content samen te vatten, videobibliotheken en fora.
Er is meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden van VBL binnen MOOCs en flipped classroom.

D. Reflectie (Reflection)
VBL faciliteert de reflectie bij zowel docenten als studenten.
Docenten geven er, volgens de auteurs, de voorkeur aan om samen met collega’s te evalueren in plaats van individueel.¬†Studenten zien video als een mogelijk reflectietool.
Er is ook hier meer onderzoek nodig om vast te stellen hoe learning analytics kan helpen om reflectie binnen leeromgevingen met VBL (zoals MOOCs) te bevorderen.

Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014, March). Video-Based Learning: A Critical Analysis of The Research Published in 2003-2013 and Future Visions. In eLmL 2014, The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning (pp. 112-119).

Een zinvolle samenvatting/studie. Er is (uiteraard) nog het nodige vervolgonderzoek nodig, maar ook dan biedt het een mooie eerste selectie van bronnen en uitgangspunten.

0 0 stemmen
Bericht waardering
5 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
trackback

[…] Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies.  […]

trackback

Literatuurstudie Video-Based Learning http://t.co/8d76QubUct

trackback

[…] Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies.  […]

trackback

[…] Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies.  […]

trackback

[…] Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies.  […]