Daily Archives: 17 juni 2014

1 post

Literatuurstudie Video-Based Learning

Via de Open Education Europe website kwam ik bij literatuuronderzoek dat uitgevoerd is door Yousef, Chatti en Schroeder naar het gebruik van Video-Based Learning (VBL). Het hele onderzoek is te downloaden van de website, ik ga hier in op hun conclusies. De auteurs concluderen, op basis van 67 peer reviewed papers dat Video Based Learning (VBL) een rijk een krachtig model […]