MediaMachtig: subsidie voor mediawijze basisscholen

Margreet van den Berg schrijft op haar weblog over de Stichting MediaMachtig die afgelopen zomer opgericht is. De stichting richt zich op scholen voor gewoon of speciaal basisonderwijs. Die scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een onderwijsvernieuwingsproject, waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum.

Per aanvraag wordt maximaal 1.000 euro toegekend, dus de aanvragen zullen redelijk kleinschalig moeten zijn. Voor het indienen van een aanvraag moet 25 euro betaald worden om de onkosten van het verwerken van de aanvraag te dekken. Het werk van de stichting wordt gedaan op vrijwillige basis om er voor te zorgen dat de sponsorgelden volledig ten goede van de projecten kunnen komen.

Als een project is goedgekeurd en subsidie krijgt, wordt aan de projectleider gevraagd om een ‘maatje’ te kiezen. Een maatje helpt de projectleider bij het uitvoeren van het project: bijvoorbeeld door als klankbord te dienen, door mee te helpen om het plan verder uit te werken, bij het vervaardigen van materialen of door anderen bij het project te betrekken.

Iedereen die affiniteit heeft met mediawijsheid in het onderwijs en die het leuk vindt om betrokken te zijn bij mediawijsheidsprojecten, kan zich aanmelden als maatje. Projectleiders en maatjes wisselen samen kennis uit en leren zo van elkaar. Maatjes mogen op hun website het logo van de Stichting MediaMachtig zetten, om zo aan anderen te laten zien dat ze een bijdrage leveren aan het werk van de stichting.

Wil je meer weten over de stichting, een aanvraag indienen of je aanmelden als maatje. Breng dan een bezoek aan de website van MediaMachtig.