Fontys gebouwen via Layar vinden

Fontys Layar Layar is een augmented reality browser ontwikkeld hier in Nederland en beschikbaar voor Android toestellen en de iPhone.
Het maakt het mogelijk om realtime data weer te geven op je toestel. Maar dan niet (alleen) zomaar op een kaart / Google Map, maar als ‘overlay’ (extra laag) over het beeld dat weergegeven wordt door de camera van je toestel. Je richt je toestel dus bijvoorbeeld op een huis dat te koop staat en op je toestel zie je de informatie over het huis er overheen. Op de Layar website vind je een overzicht van de beschikbare “Layars”.

Sinds kort staat daar ook een Layar van Fontys tussen. De Layar is gemaakt door een medewerker van Fontys PTH, Frank Niesten samen met een PTH-student, Wouter van Dijk. Ik probeerde de Layar zelf even uit en vroeg bij de PTH na hoe ze e.e.a. gerealiseerd hadden.

Hoeveel (tijd) kost het?
Een applicatie kan gratis in Layar geplaatst worden. Wil je een Layar maken dan heb je serverruimte nodig en moet er een database worden opgezet. De database moet worden gevuld met de informatie die je wilt tonen. Het vullen kan vrij tijdrovend zijn. Dit hangt natuurlijk af van het aantal POI’s die in de applicatie naar voren moeten komen. Met een redelijke ICT-ervaring kan binnen enkele uren een Layar worden gemaakt exclusief het vullen met informatie. Het publiceren (beschikbaar komen voor iedereen) van de Layar duurt wat langer, hier gaan enkele dagen overheen.

Doelgroep
De doelgroep voor de Fontys Layar zijn (nieuwe) studenten, docenten en medewerkers van Fontys Hogescholen. Verder kan de Layer gebruikt worden door bezoekers aan Fontys Hogescholen en handig voor potentiële studenten die bij een open dag naar een opleiding willen komen kijken en een specifiek Fontys-gebouw zoeken. Zij kunnen gemakkelijk de gebouwen vinden door in de goede richting met de telefoon te kijken.

Meer informatie
Voor het maken van een Layar kun je terecht op de site van Layar zelf. Verder is er informatie te vinden op de site van SURFnet. SURFnet heeft een rapport uitgebracht hoe een eigen Layar ontwikkeld kan worden. Op de projectensite van Fontys PTH is ook informatie te vinden over de Layer en Augmented Reality in het algemeen.

Hoe bruikbaar is de Layar?
Met de Layar actief ging ik onderweg van het station in Eindhoven naar gebouw S2, midden op het TU/e terrein.
Op het moment dat ik het station uit kwam was de weergave met de kaart, die je hierboven bij het bericht ziet, het meest logisch. De gebouwen ‘zien’ ging namelijk nog niet. Het zou er in ieder geval voor gezorgd hebben dat ik de juist richting op liep, niet richting de Rachelsmolen, maar richting het cluster met S-gebouwen.
Fontys Layar
Op het TU/e terrein, al redelijk in de buurt van mijn eindbestemming zie je dat de combinatie van videobeeld en locatieinformatie wel kan helpen. Ik liep nog de juiste richting op.
Je kunt van de verschillende ‘bollen’ meer info opvragen, in dit geval is die info beperkt tot het adres:
Fontys Layar
Dat de Layar laag net iets meer biedt dan alleen het adres zie je echter als je de “Breng me er heen” optie kiest. Want hoewel het je doorstuurt naar Google Maps, wordt je nu wél naar gebouw S2 geleidt (let op, ik had de auto-route gekozen, lopen hoeft niet via die omweg) en niet naar gebouw S1 dat hetzelfde adres heeft, maar waarvan de ingang aan de andere kant ligt.
Fontys Layar

Zou ik het vaker gebruiken?
De Layar zou me hebben geholpen het gebouw te vinden. Grote vraag is of ik er in zo’n geval aan gedacht zou hebben om Layar in te schakelen. Dat betwijfel ik een beetje. Jammer is ook wel dat het nagenoeg onmogelijk lijkt om naar zo’n Layar te linken of te zoeken in de catalog online. Nu moet je tegen een potentiële student zeggen: ga naar de Google Market of de Apple App store, installeer Layar, zoek dan in de applicatie naar de Fontys Layar en je kunt ons vinden.
Niet iets waar Fontys of de PTH iets aan kan doen.