Beatrix over Twitter en andere gevaarlijke ontwikkelingen

“Wanneer de zorgen groot zijn, wordt de behoefte aan een gezamenlijk perspectief sterker gevoeld. Godsdiensten en levensovertuigingen wijzen op verantwoordelijkheid voor de naaste. Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving. Men kende elkaar. Maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben voor de naaste. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We  zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ‘wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt.”

(bron)

Ik kan me niet herinneren dat/of de toespraak van onze Koningin al eerder trending topic op Twitter geweest is. Maar gisteren was het wel zo. Ik was bij mijn schoonouders en heb hem niet live gezien maar met dank aan mijn iPhone en YouTube konden we hem eenvoudig nog even bekijken en beluisteren:

Natuurlijk kwamen er reacties, veel via Twitter, een stuk minder via blogs. Petra de Boevere was redelijk snel met haar Brief aan Hare Majesteit de Koningin. Ze was niet de enige, maar de boodschap was in het algemeen vergelijkbaar: de Koningin slaat de plank mis en/of is niet meer van deze tijd.

En ook ik van mening ben dat de kerstboodschap niet echt handig geformuleerd is, het lijkt nu inderdaad tamelijk open kritiek op Twitter en soortgelijke ontwikkelingen, zitten er ook punten in waarvan ik wel vind dat “wij” ons daar bewust van moeten zijn.

Neem bijvoorbeeld zo’n nieuwe traditie: Het Glazen Huis / 3FM Serious Request. Voor de duidelijkheid: Malaria is ernstig en er is geld nodig. Maar zijn het alleen dit soort massale acties, met veel media-aandacht (ook via sociale media) die ons op de been brengt?
Moeten we blij zijn dat mensen 90 eurocent voor een SMS betalen in de hoop die op TV voorbij te zien komen terwijl ze de deur dicht gooien voor de collectant van het reuma-fonds of bij het sneeuwvrij maken van de stoep niet even de stoep van de buren meenemen?
Hebben we uiterlijk vertoon nodig om sociaal te kunnen zijn?

Als je nu begint te steigeren en/of boos wordt, realiseer je dan dat niet alles om jou draait. Natuurlijk doe jij dat niet (of juist wel). Maar wellicht is het wel een aanleiding om eens om je heen te kijken, dan vallen je waarschijnlijk toch een paar dingen op.
We worden inderdaad onbewust asocialer en hoewel sociale media wat mij betreft zeker niet de oorzaak of aanleiding hiervan zijn, is het een plek waar je zowel het goede als het slechte van mensen bij elkaar ziet. Zoals in “het echt” maar dan nog meer en sneller. En ik kan me voorstellen dat dat eng is.

Toch jammer dat onze koningin geen betere ghostwriter heeft. Want dit was een boodschap die een stuk sterker en met wat meer warmte te brengen was.