De Tweede Kamer vraagt om advies

Een aantal edubloggers is uitgenodigd deel te nemen aan een panelgesprek over ICT in het onderwijs. Dit panelgesprek maakt deel uit van een landelijk beleidsonderzoek op dit gebied. Maar wat doet een edublogger? Die raadpleegt natuurlijk zijn achterban!

Daarom hierbij een uitnodiging aan alle lezers om te reageren op de volgende vragen:
* Wat zijn veelbelovende ontwikkelingen op het terrein van digitale leermiddelen/ ict en voor welke onderwijsdoelen kunnen deze dienstig zijn?
* Wat zijn kansen en bedreigingen voor het bereiken van gewenste onderwijsdoelen?
* Welke vraagstukken van invoering en beheer van ict spelen een rol?

Uiteraard hebben we de instantie die het beleidsonderzoek uitvoert toestemming gevraagd om deze vragen aan onze lezers voor te leggen en die hebben we ook gekregen, onder voorwaarde dat we de instantie zelf niet noemen. Dit om te voorkomen dat de communicatie via verschillende lijnen gaat lopen. Wel zijn zij heel benieuwd naar de eventuele opbrengst.

We nodigen je van harte uit om te reageren bovenstaande vragen. Dat kan uiteraard via de comments, maar het mag ook via een mailtje buiten het weblog om.
Serieuze reacties worden gebundeld en meegenomen naar het panelgesprek.

John van Dongen
Gerard Dümmer
Pierre Gorissen
Willem Karssenberg
Hans Mestrum
Wilfred Rubens

[update] Naar aanleiding van de verschillende vragen (hier en offline): Het is het handigst als een reactie uiterlijk 20 februari a.s. bij een van de hierboven genoemde bloggers terecht komt. We zullen overigens niet allemaal bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar wilden wel allemaal meewerken aan het verzamelen van de info.
Reacties vanuit alle onderwijssectoren zijn welkom, ook vanuit België. En wees vooral niet bang om te reageren. Dat mag natuurlijk ook op je eigen blog, laat dan even een link achter.

Ik heb de links naar de bloggers even aangepast zodat ze direct naar de daar geplaatste versies van dit bericht verwijzen, dan is het eenvoudiger ook reacties die daar geplaatst zijn te vinden.

0 0 stemmen
Bericht waardering
6 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Jeroen v B
Jeroen v B
14 jaren geleden

Mooi dat jullie hiervoor worden uitgenodigd Pierre! Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen.

Overigens verwacht ik van jullie toch wel dat dit gesprek live te volgen is. Via streaming video of audio, weblog en of twitter ;)

Silvester Draaijer
Silvester Draaijer
14 jaren geleden

Pierre,
Een interessant idee om zo ideeen te verzamelen. Wanneer is de deadline voor het inleveren van ideeen op basis van jullie vragen?

Silvester Draaijer

Jeroen v B
Jeroen v B
14 jaren geleden

Hoi Pierre,

Toch maar even vlug wat gedachten neergekrabbeld. Ik heb het idee dat het allemaal wat onsamenhangend is geworden, maar misschien hebben jullie er toch nog wat aan.
Ik blijf benieuwd naar wat er uit gaat komen.
Op dit moment zijn alle ontwikkelingen op het terrein van digitale leermiddelen en ICT voor het onderwijs veelbelovend. En dit zullen alle toekomstige ontwikkelingen ook zijn.
Deze ontwikkelingen zullen alleen goed in de gaten moeten worden gehouden en door de gebruikers (docenten, studenten en onderwijsondersteuners) op hun waarde geschat moeten worden en misschien nog wel belangrijker op een juiste manier ingezet en ingepast worden binnen het onderwijs.

Omdat er veel verschillende ontwikkelingen gaande zijn die op veel verschillende manieren nuttig, maar ook op evenveel manieren nutteloos ingezet kunnen worden is het lastig om een of meerdere meest belovende ontwikkeling te kiezen.

Zelf denk ik dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computergames en simulaties en mobiel internet veel nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs bieden. Maar deze technologieën zullen dan nog wel verder doorontwikkeld en onderzocht moeten worden.

Dit onderzoek zou zowel door wetenschappers als door docenten zoveel mogelijk in de praktijk gedaan moeten worden voordat men dure investeringen gaat doen in nieuwe systemen en werkwijze die niet effectief blijken te zijn.
Vooral docenten zouden hierin een leidende rol moeten krijgen. Het zijn uiteindelijk de docenten die met systemen moeten gaan werken en de systemen zullen gaan inrichten / inpassen binnen het onderwijs.

Een hoop docenten en onderwijsondersteuners zijn hier al mee bezig. Op verschillende weblogs doen actieve docenten verslag van experimenten rondom weblogs, wiki’s, voice over ip, streaming video en allerlei andere web 2.0 toepassingen, maar ook op de scholen zelf experimenteren actieve docenten vaak met nieuwe werkvormen (kans).
Helaas zijn dit vaak de voorlopers, worden deze activiteiten niet altijd even goed gedocumenteerd. Ook worden deze activiteiten door collega’s, studenten, management en de afdeling ICT niet altijd gewaardeerd, niet altijd actief gestimuleerd en soms ook gewoon tegengewerkt (bedreiging).

Dit komt aan de ene kant waarschijnlijk door de attitude van de verschillende betrokken partijen en aan de andere kant door de verschillende belangen die deze partijen hebben.
De attitude van mensen en partijen ten aanzien van ICT en onderwijs zal heel moeilijk te veranderen zijn. Of hier veel energie in gestoken moet worden, of dat hier andere mogelijkheden voor zijn is een discussie op zich (wel een discussie die gevoerd moet blijven worden overigens (kans en bedreiging)).

De verschillende belangen die partijen hebben zijn duidelijk in kaart te brengen en zullen daardoor makkelijker te herkennen en indien mogelijk aan te pakken zijn. Hoewel dit niet betekend dat dit een simpel proces is. De belangen van b.v. een afdeling ICT en het onderwijsmanagement, hebben namelijk niet alleen te maken met het primaire onderwijsproces, maar ook met b.v. verschillende regels die door de overheid worden opgelegd, financiering van het onderwijs, beveiliging van de systemen, privacy etc…
Als deze verschillende belangen in kaart zijn gebracht kan men met elkaar bekijken welke daadwerkelijk onoverkomelijk zijn en welke aan te passen zijn zodat deze het onderwijs zo goed mogelijk ondersteunen.

Uiteindelijk komt het er denk ik ook op neer dat alle betrokken partijen naar een en hetzelfde doel streven. Namelijk het studenten bieden van het beste onderwijs dat mogelijk is.
Dit moet het uitgangspunt van het onderwijs zijn en blijven.

Nu ik er nog even over nadenk. Vraag ik me af, of het nadenken over ICT en de mogelijkheden binnen het onderwijs ook wel een taak zou moeten zijn van de tweede kamer. Maar misschien is dat weer een andere discussie.

Willem
14 jaren geleden

Elke Das reageert op haar eigen weblog op bovenstaand beericht met een waardevolle bijdrage. Goed voor later om die link hier te hebben!

Pierre
14 jaren geleden

@Silvester: goede vraag. Het handigst is om je reactie uiterlijk 20 februari a.s. bij een van de bloggers te hebben.

@Jeroen: dank je voor je bijdrage!

@Willem: dank je voor de link!

Via Hans kreeg ik nog een link door bij Kletskous

Jeroen v B
Jeroen v B
14 jaren geleden

@Pierre,
Misschien dat je aan kunt geven dat de opensource (en soms ook de apple communities) als bedreiging voor het onderwijs kan worden aangestempeld.

Als ik naar de introductie van het artikel bij kletskous kijk, dan heeft dit niets met onderwijs of de onderwijskwaliteit heeft te maken, maar met de keuze welke tool jij wilt gebruiken.
(en in het geval van kletkous met een eigenwijze studenten en een niet erg flexibele docent, maar dat heeft dan weer niets met ICT te maken ;))

Ik ben een voorstander van het gebruik van open source en verschillende tools, en denk ook zeker dat dit iets is waar onderwijsinstellingen naar zouden moeten kijken.
Maar dan is het doel niet het goedkoopste product nemen, maar het product wat kwalitatief het beste is en het beste bij het door jou geboden onderwijs aansluit.
En in sommige gevallen zal dit OSS zijn en in sommige gevallen closed source.

Als je als onderwijsinstelling ook kritisch naar OSS software kijkt en de mogelijkheid hebt om deze te installeren en binnen het onderwijs toe te passen, geeft je docenten toegang tot een hoop vaak heel erg interessante tools en creeer je dus ook weer kansen (dit geld overigens ook voor het gebruik van freeware programma’s en demo programma’s).

Dit betekend alleen wel dat je de werkstations open moet gooien om eigen software op te draaien, wat door een ICT afdeling weer als bedreiging gezien kan worden.
Maakt het toch allemaal erg ingewikkeld dat ICT. Misschien dat dat ook wel als bedreiging genoemd mag worden. Dat ICT vaak heel simpel lijkt, maar altijd technologie blijft en vaak erg ingewikkeld is.