MultiUser Weblogs

De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het inrichten van een groepsweblog. Ik kan nog even niet vertellen voor wie, een link komt zodra hij goedgekeurd is voor gebruik.
Een belangrijke vraag bij het inrichten van zo’n weblog is natuurlijk: welke software ga je gebruiken?
En dan blijken de wetten van de gewone wereld ook voor weblogs te gelden. Let maar op: als je op zoek bent naar een nieuwe TV (bijvoorbeeld), dan zie je opeens véél meer reclame en informatie over TV’s voorbij komen dan voorheen. Dat is goed als je ruim de tijd hebt om rond te kijken. Maar als je vast zit aan een deadline van oplevering, dan zul je snel moeten kiezen. Zo was het ook voor de keuze van een weblogtool. Een kort overzicht…
Zowel D’Arcy Norman (en ook hier) als James Farmer (en ook hier) staan uitgebreid stil bij de vraag welke tool het beste voor een multiuser weblog gebruikt kan worden. (Jammer is overigens dat ze in eerste instantie de posts steeds bleven updaten, dat maakt het wat moeilijk het geheel via RSS te volgen)

Wat is een multiuser weblog?
Het eerste waar volgens mij wat helderheid over nodig is, is de vraag: waar hebben we het eigenlijk over?
Als ik het goed begrijp kan het namelijk over een aantal verschillende dingen gaan:
(1) weblogsoftware waarmee meerdere gebruikers hun eigen weblog kunnen onderhouden; de web-log.nl variant
(2) weblogsoftware waarbij het weblog meerder auteurs kan hebben;
(3) weblogsoftware waarbij je meerdere weblogs met meerdere auteurs per weblog hebt.

Eisen en wensen
In het eerste geval is het voornamelijk belangrijk dat het aanmaken van een nieuw weblog snel kan plaats vinden. Als je sites automatisch aan wilt laten maken, dan zul je overigens bij alle tools nog wel iets extra’s moeten programmeren. Dat soort functionaliteit wordt meestal maar gedeeltelijk standaard aangeleverd.
Software waarbij elk weblog zijn eigen set tabellen in de database moet hebben (zoals nu blijkbaar bij WordPress het geval is) is niet goed schaalbaar als het om veel gebruikers gaat.
Binnen elk weblog in situatie (1) kan een gebruiker in deze setup redelijk eigen koning zijn. Meestal is het echter een nog beginnende gebruiker en dan moet de interface waarmee de verschillende aanpassingen (uiterlijk van de site etc.) gedaan kunnen worden vooral ook eenvoudig zijn en voorkomen dat de gebruiker veel fouten kan maken. Goed in dat opzicht vind ik de interface die ik bij Elgg zag. De meeste ander tools haken hier af en hebben een interface die véél te complex is.

In situatie (2) en (3) wil je waarschijnlijk meer mogelijkheden dan alleen “mag alles” en “mag een beetje” zoals meestal mogelijk is. Zeker in situatie (3) wil je bijvoorbeeld kunnen aangeven dat een gebruiker “alles mag in weblog X en maar een beetje in Y”.

Een paar van de spelers
Keuze was gezien de korte termijn een kwestie van kijken waar ik het beste mee aan de slag kon. Het mocht in de opstart niets of niet veel aan licenties kosten, meerdere gebruikers ondersteunen, in staat zijn meerdere weblogs aan te kunnen en vooral ook een lage instapdrempel voor de ‘gewone’ gebruikers hebben.
D’Arcy Norman heeft er overigens een wikipagina voor opgezet.
* Manila (zie ook hier) => te duur.
* Drupal (zie ook hier) => ik heb Drupal lang geleden als weblogtool gebruikt. Vond het niet heel eenvoudig. Is sinds die tijd blijkbaar wel krachtiger geworden (lees ik) maar krijgt ook bij James Famer nog de score niet-flexibel als weblogtool.
* Movable Type (zie ook hier) => sowieso te duur voor dit project, maar opvallend vond ik ook de klacht over de slechte faciliteiten voor het automatisch genereren van nieuwe weblogs.
* TikiWiki (zie ook hier) => brrr, heb ik mee gewerkt, wil ik nooit meer mee werken. Vreselijk.
* WordPress Multi User (zie ook hier) => Natuurlijk heb ik ook naar WordPress gekeken, maar de Multi User-versie is blijkbaar gewoonweg nog niet geschikt voor productie. Dus daar ben ik niet aan begonnen.
* pLog (zie ook hier) => Ook hier: ziet er goed uit, maar wordt nog niet als geschikt voor productie geacht, risico was dus te groot.
* LiveJournal en Roller (zie ook hier) => ik had hoogstens tijd voor het aanpassen van de layout, niet om een hele site op te zetten. Te complex voor mij dus.
* b2evolution => werd genoemd in een van de commentaren, maar komt in geen van de lijstje voor. Blijkbaar omdat de ontwikkeling van de tool op het moment niet heel snel gaat. Toch is dit een heel uitgebreid multiuser tool. Veel mogelijkheden om rechten in te stellen. Ook voor de situatie (3) waarbij je gebruikers in bepaalde blogs meer rechten wilt geven dan in andere. Ik ontdekte b2evolution pas toen ik al besloten had het anders aan te pakken, maar zal deze zeker in de gaten houden.
* ExpressionEngine => dit is wat Fontys gekozen heeft voor het weblog van het Onderwijs en ICT-platform. Niet gratis (150 dollar), met goede beheeromgeving en functionaliteit. Voorlopig de meest voor de hand liggende keuze voor weblogs in situatie (2), onbekend hoe het voor situatie (1) en (3) gaat.

Mijn keuze voor nu
Gegeven het feit dat ik maar ongeveer twee dagen tijd beschikbaar had voor het inrichten van de weblog en op zoek was naar een gratis tool, ben ik toch bij de voor mij meest vertrouwde omgeving gebleven: Nucleus.
Wellicht voor het laatst. Want de ontwikkeling van Nucleus loopt nou niet echt zoals ik dat zou wensen voor een professioneler weblogtool.
(overigens: ik ben me er volledig van bewust dat ik het hier over een gratis open source tool heb waarbij ik zelf een bijdrage zou kunnen/moeten leveren als ik niet tevreden ben!)
Voor mijzelf om in te hacken en plugins voor te bouwen en aan te passen aan mijn eigen wensen is het uitstekend, maar voor een situatie waar je het online zet en dan iemand anders (die niet in de code wenst te duken) te laten beheren in een multiuser situatie is wat anders.

Voor nu was het echter geschikt. Voornamelijk omdat de layout moest lijken op de overige sites van het bedrijf en omdat ik voor Nucleus in staat was in twee dagen een situatie te realiseren waarbij nieuwe bloggers zichzelf kunnen aanmelden en dan automatisch schrijfrechten krijgen in een blog naar keuze. Ook is voorzien in het aanmaken van nieuwe weblogs binnen de site die de skin die ik gemaakt heb kunnen gebruiken zonder dat er iemand aan te pas komt die in de code moet duiken. En dat bleek ook bij Nucleus, ondanks de prima ondersteuning voor meerdere weblogs, niet eens zo vanzelfsprekend te zijn.
Soms waren het van die domme dingen als het willen laten zien van de titel van het weblog in de header van de pagina. Die header had ik in één extern bestand gemaakt en wilde ik linken in alle skindelen. Maar in de error-template mag je blijkbaar de aanroep voor de weblogtitel gebruiken, die je in alle andere templates wél mag gebruiken, dus moet je weer een check inbouwen etc.

SURFdiensten
Onlangs kreeg ik de vraag of SURFdiensten niet iets zou kunnen betekenen voor het hoger onderwijs op het gebied van weblogs. Ik heb daar toen ja op gezegd en wil dat hier nog wel eens herhalen.
Zoals er een paar jaar geleden behoefte was aan gezamenlijk onderzoek naar ELO-functionaliteiten en -systemen is dat nu het geval voor weblogsoftware.
Lijstjes zoals bij D’Arcy en James en ook hier zijn natuurlijk wel leuk, maar ook weer niet meer dan wat krabbels op een zaterdagochtend.
Mij lijkt dat we in Nederland voldoende experts (oei gevaarlijk woord) hebben die een gedegen lijst van criteria moeten kunnen opstellen en de verschillende tools tegen die criteria kunnen afzetten. Wel écht natuurlijk, niet alleen op basis van wat informatie op een website, maar op basis van echte tests. Dan kun je ook die tools bekijken als LiveJournal en Roller die wellicht voor een aantal situaties (bijvoorbeeld een weblog voor elke student) veel beter zijn dan een MT-installatie of Nucleus-installatie met aanpassingen.

0 0 stemmen
Bericht waardering
5 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Michel
16 jaren geleden

In het begin van je artikel noem je drie typen multiuser-weblog’s. Kun je aangeven welke van de drie typen je op dit moment aan het bouwen bent? Uit de rest van het verhaal meen ik op te maken dat het type 1 is?

Pierre
16 jaren geleden

De eerste setup is voor type (2), dus één weblog voor meerdere gebruikers die zichzelf kunnen aanmelden, vergelijkbaar met het weblog voor het Fontys Onderwijs en ICT platform.
De wens van de opdrachtgever is om voor verschillende situaties verschillende weblogs in te kunnen richten (type 3). Zolang de auteurs niet veel rechten hoeven te hebben (dus bijvoorbeeld niet om ook de layout te kunnen wijzigen), kan dat ook met Nucleus in de setup die ik nu heb.
Type (1) zou ik niet met Nucleus willen bouwen, daar heb ik nog geen kant-en-klaar pakket van in de aanbieding gezien.
Het zou overigens bij uitstek iets zijn wat ik op instellingsniveau als dienst beschikbaar zou willen hebben.

Jan
Jan
16 jaren geleden

Heb je bij je onderzoek ook het gebruik van pda’s e.d. mee genomen? Ik merk dat ik steeds meer de weblogs op mijn pda lees (lekker op de bank,als er weer eens niets op de tv is ) Ook wij zijn opzoek naar een, bij voorkeur open source, multiuser weblog voor ons roc. type 3.

Pierre
16 jaren geleden

Nee, nog niet. Ik las bij frEdSCAPEs zo’n zelfde verzoek. Dat vind ik een heel terechte eis/wens, maar ik ben nog niet in het bezit van een goede emulator om e.e.a. te testen.
Zo heb ik dus geen idee hoe slecht de site hier te lezen is met een PDA.

Annette van Liere
16 jaren geleden

Op dit moment zijn wij dus ook bezig met het experimenteren zoals je weet. Zelf heb ik Pivot http://www.pivotlog.net/ bij mijn provider draaien en van een collega heb ik ook Yellowtip http://www.yellowtip.com/downloads/in… gekregen om te bekijken.
Volgens mij kan Pivot 1 t/m 3.
Ik zal zeker ook even kijken naar Nucleus.