JISC-SURF Conference

Vandaag is/was de eerste dag van de JISC/SURF Conference in Birmingham. Eigenlijk bestaat de trip uit twee losstaande onderdelen. Vandaag is de algemene JISC Conference hier in Birmingham met ongeveer 700 deelnemers en een aantal parallelsessies. Morgen is de hoofdreden van onze massale aanwezigheid hier (we zijn hier met ongeveer 30 Nederlanders). Dan gaan we in een zevental kleinere groepen discussiëren over een aantal onderwerpen:
1. E-Learning and E-Administration framework, Standards and Open Source
2. E-Learning Design and Innovative Learning Systems
3. Management Information Systems, Security and Accessibility
4. Repositories, Digital Libraries, E-Resources
5. Portals and Web
6. ICT Policy and Research in United Kingdom, Netherlands and Europe
7. Communications and Marketing, Public Relations
Daarbij gaat het dan om een zestigtal mensen waarvan dus de helft er namens JISC zit en de andere helft namens SURF.
De conferentie is een mogelijkheid om bij te praten met een aantal mensen uit de UK en bij een aantal mensen uit Nederland een gezicht bij een naaam te zien. De workshops zijn voor mij een mogelijkheid om bijgepraat te worden op een aantal gebieden waar ik nog niet zo veel van weet. De sessies duren 20 minuten (sessie is overigens een beter woord, want het is gewoon consumeren met tijd voor een paar vragen op het eind) dus als het tegenvalt zit je geen uren naar iets te luisteren wat je van in slaap valt.

Go Geo! Portal
Mijn eerste workshop ging over geographic data (“a class of data that describes the earth”). Daar weet ik dus helemaal niet van. Hier ging het om een project waarbij repositories met geografische informatie (foto’s,kaarten, gegevens/data) aan elkaar gekoppeld worden met behulp van zoekinterfaces en webservices.
Ze hebben daar al aardig wat resultaten geboekt die er voor zorgen dat ze applicaties kunnen bouwen die informatie uit een aantal bronnen combineren tot één geheel.

Dat levert interessante vragen/problemen op. Stel je wilt zoeken op postcode; dan heb je een probleem als die informatie uit een aantal databases moet komen die allemaal de informatie op een andere basis opslaan: plaatsnaam, coördinaten, etc. Die systemen begrijpen jouw zoekvraag niet zomaar. Er wordt gebruik van geoxwalk (geo-cross-walk) dat voor de vertaling van de zoekinformatie zorgt naar een formaat dat die systemen wél begrijpen.

Als koppelingsformaat voor de metadata wordt gebruik gamaat van Z39.50 aangevuld met specifieke aanvullingen voor geografische data. Belangrijke vraag die ze zichzelf stelden was of ze nou juist moesten aansluiten bij de specificaties en standaarden uit het onderwijs of uit het vakgebied van geografische data.

Urls:
* http://www.gogeo.ac.uk/AboutGoGeo.html
* http://www.geoXwalk.ac.uk/

Institutional Repositories
De sessie “Creating a Multidisciplinary Institutional Repository Using EPrints Software” die daarop volgde vertelde eigenlijk niets nieuws, maar was toch zinvol. Het lijkt op het DAREnet verhaal, vergelijkbare problemen: draagvlak krijgen, metadata invoeren, winst duidelijk maken voor researchers etc.

Belangrijke verandering is dat ze van het eerst idealistisch uitgangspunt van “alle research moet vrij beschikbaar zijn” opgeschoven zijn naar “we kunnen jullie leven prettiger maken”. Belangrijk hulpmiddel is het gebruik van RSS zodat toegevoegde papers getoond worden op websites, de monitor in de gang etc.
Links vanuit nieuwsberichten naar een specifiek paper hebben vaak tot gevolg dat andere papers van de betreffende auteur ook gedownload worden. Google vind ze nu ook etc. etc.

Text Mining
Tijdens de middagsessie over Text Mining bleek dat het semi-automatisch annoteren van teksten een gebied is waar we nog wel even op bruikbare applicaties en toepassingen zullen moeten wachten. Het ziet er op het moment nog allemaal tamelijk complex uit. Dit was de eerste echte demonstration waarbij de spreker (Bill Black van de universiteit Manchester) een applicatie die door het project ontwikkeld werd daadwerkelijk een set bestanden liet verwerken. Dat had helaas voor hem en ons tot gevolg dat zijn laptop dusdanig traag werd dat hij Powerpoint opnieuw moest opstarten en daarna heel traag kon doorbladeren waar hij gebleven was. Slechte voorbereiding dus want hij gaf zelf toe dat hij niet vooraf getest had of applicatie en presentatie tegelijkertijd niet wat teveel van het goede was voor zijn laptop.

The National Grid Service
De presentatie over The National Grid Service ging er vanuit dat je helemaal wist wat de Grid Service was en waar het volgens het programma een demonstration zou worden gaf hij meteen aan dat het eigenlijk niet iets was wat hij kon demonstreren. Pas tijdens zijn presentatie merkte ik dat “Grid Services” in dit geval niet alleen om Grid Computing gaat waarbij het uitvoeren van programma’s verdeeld wordt over de nodes in het grid, maar ook om opslag die over het grid verdeeld wordt. Als je een bestand op het grid zet, dan kun je dat bestand vanuit verschillende plekken binnen dat grid benaderen zonder dat je precies weet op welke fysieke machine dat bestand staat.

Tijd voor een sterke kop koffie! (hmmm, blijkt er niet in te zitten, maar hij was in ieder geval donkerder dan de thee)

Reviewing Repositories
Wow, dit was bijna niet bij te houden met schrijven. Sheila Anderson gaf in 45 minuten een overzicht van een onderzoek dat ze uitgevoerd hebben naar repositories (de vraag “wat is een repository?” was overigens vraag 1) en de conclusies uit het onderzoek. Als ik de presentatie of beter nog het rapport online beschikbaar krijg, kom ik er nog even op terug.

p.s. geen fototoestel bij me, dus helaas geen beeldmateriaal.