Een weblog in de klas

“So my little experiment is running for one month now. I’ll recall what it’s all about: I set up a blog for my father to use in one of his classes. The group exists of nine students. The age of the students is approximately 16 and they’re educated in five years to go to colleges of higher education (for the Dutch: HAVO). The group that uses the weblog is in it’s fourth year, the pre-exam year. The subject for the blog is mathematics.”

(bron)

Elmine doet verslag van haar eerste ervaringen met het gebruik van een weblog voor de wiskundelessen op een HAVO. Ze geeft een overzicht van de beginsituatie van de leerlingen en de observaties van de docent tot nu toe. Ik vraag me een beetje af in hoeverre de groepsgrootte (9 leerlingen) invloed heeft op de resultaten. Ik verwacht dat in een kleinere groep leerlingen gemakkelijker gaan samenwerken dan in een grotere groep. Maar dat zou gemakkelijk in een vervolgtest onderzocht kunnen worden. Met een kleine groep beginnen is wel zo veilig en beheersbaar. Wordt vervolgd…