SURF WebCahier 41 – Jan Steyaert

“Steyaert ziet PDF als de MP3 van de wetenschappelijke wereld. Steeds meer onderzoekers zetten hun werk in dit format online. Maar net als in de wereld van Napster en KaZaa heeft de vrijheid ook praktische nadelen. ‘De structuur is weg. De tijd dat een student zijn zoektocht begon bij de bibliotheekcatalogus is voorbij: we leven in een Google-maatschappij. Dat is leuk, maar niet zonder gevaren. Op de dag dat iemand een persbericht uitbrengt, vindt iedereen het bijbehorende rapport wel. Maar is dat drie maanden later nog steeds het geval?'”

(bron)

In het SURF Webcahier van mei 2004 komt in de “Focus” rubriek dr. Jan Steyaert, lector Sociale infrastructuur en technologie bij Fontys Hogescholen aan het woord en hij maakt de deze opmerkelijke vergelijking tussen PDF en MP3. Absoluut de moeite waard om in zijn geheel te lezen.