RSS en e-Portfolio’s

Ik merk dat ook bij het gebruik van RSS er van tijd tot situaties ontstaan waarbij je als gevolg van één enkel bericht opeens een half uur langs verschillende blogs van mensen die het over dat ene bericht gehad hebben aan het zwerven bent. Nou ja het leverde mij in ieder geval twee nieuwe links in mijn reader op.

De aanleiding van dit alles was een kort rapport van David Tosh en Ben Werdmuller komt over de mogelijkheid van het combineren van RSS en digitale portfolio’s.

Nu denk ik dat je zowat alles wat maar met enige regelmaat (en dat kan maandelijks zijn) bijwerkt in de vorm van losse, zelfstandige berichten in de vorm van een RSS feed kunt aanbieden (en voor een deel gebeurt dat natuurlijk al op een groot aantal plaatsen). Toch is het rapport interessant.

Tot nu toe zie je, zeker in Nederland, nog twee heel ver uit elkaar liggende kampen. Ten eerste heb je de onderwijskundig ingestelde innovatoren die bezig zijn met het verder uitwerken van het concept van digitale portfolio’s en daarbij de techniek niet zo bijster interessant vinden (immers, techniek is niet belangrijk). En aan de andere kant heb je de techneuten (als je mij kent weet je dat ik techneut geen scheldwoord vind). Het rapport combineert niet alleen twee technieken, maar meer nog combineert het de expertise van de twee kampen.
Al zullen velen niet direct deze definitie voor een elektronisch portfolio gegeven hebben: An ePortfolio is a web-based information management system that uses electronic media and services…, vooral niet stoppen met lezen op dat punt.

Wat me ook aansprak in het rapport waren de hier en daar heel helder geformuleerde technische eisen voor een portfolio. Bijvoorbeeld dat als een gebruiker een deel van zijn/haar portfolio (bijvoorbeeld een document met een evaluatie) beschikbaar maakt voor anderen, dat dat document nog steeds bereikbaar moet zijn als het portfolio verplaatst wordt naar een andere locatie/systeem, wat overigens een tweede zinvolle eis was: als je uitgaat van een leven lang leren dan moet je over ‘meeneembare’ portfolio’s beschikken. Is toch net wat anders dan de plannen die sommige instellingen in Nederland hebben om studenten een levenslang geldig account te geven op hún portfolio systeem.

Het rapport gaat kort in op de techniek zelf, maar moet zoals verwacht concluderen dat er nog veel uitgezocht moet worden. Dat is ze wat mij betreft vergeven, het ging hier met name om het planten van het idee.