Seminar: de nieuwe auteurswet en de bibliotheken

“Dit voorjaar nog zal de nieuwe Auteurswet in werking treden. Nederland zal, net als de andere lidstaten van de Europese Unie, de Europese Richtlijn ‘Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’ omzetten in nationale wetgeving. De richtlijn en de wet zijn van groot belang voor bibliotheken omdat daarin de rechten en de beperkingen op de rechten uitgebreid worden beschreven.”

(bron)

Meer informatie is beschikbaar op de SURF Edusite.