Gretta-column Koelman staat nog online bij Metro

“Dagblad Metro publiceert de column van Luuk Koelman over Gretta Duisenberg nog wel, terwijl de rechter online publicatie door Koelman zelf inmiddels verbood.

De publicatie in de Metro van 16 oktober (pdf) komt zot over, maar is conform de uitspraak: Gretta Duisenberg eiste geen verwijdering van de site van Metro, enkel van die van Koelman.

Immers, hoofdredacteur Jan Dijkgraaf van Metro heeft geen afstand genomen van de column, maar speelde een woordspelletje. Hij betreurde de column niet, maar enkel het feit dat mevrouw Duisenberg die grievend vond. Dat schreef Dijkgraaf in een naschrift op de column van Koelman. Ook dit is nog te lezen op een pdf-uitgave van Metro van 30 oktober 2003.

Dijkgraaf: "De advocaat was tevreden met dat naschrift en had verder geen eisen. Wij laten de column dus gewoon staan."”

(bron)

Ha ha, ja ‘leuke actie’, of eigenlijk toch niet. Het gaat natuurlijk hier niet om woordspelletjes maar over de vraag of Koelman daadwerkelijk te ver gegaan is (mij lijkt overigens van niet, maar dat terzijde). Dat de column nu nog bij Metro te lezen is klinkt leuk, maar voor hetzelfde geld (lees: geen) stapt Gretta weer naar de rechter en eist alsnog verwijdering. Met de vorige uitspraak op zak moet dan niet moeilijk zijn waarna Metro weer opdraait voor de kosten.

Zie ook de andere berichten over Gretta versus Koelman.