Fabels en feiten over open standaarden en open software

De website van het programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid ook wel afgekort tot OSOSS, bevat een tweetal veelgestelde vragen en antwoorden lijsten over open standaarden en open software.

Interessant en leerzaam, vooral ook omdat het genuanceerde antwoorden zijn en niet van die “oogklep” argumenten die je te vaak ziet (zie bijvoorbeeld het bericht over uitspraken van de D66 hierover of mijn reactie op opmerkingen op de SURF website). Je zou zelfs kunnen stellen dat de uitleg beter is dan die van mij :roll: De website van het OSOSS bevat overigens ook de CANOS (Catalogus Open Standaarden). Hierin kun je informatie over een aantal (op het moment van schrijven 529) standaarden terugvinden. Ik wilde de LOM metadata standaard voorstellen, maar het formulier voor het aanmelden van een nieuwe standaard was me te lang en complex.

Over het OSOSS

Het programma OSOSS stimuleert overheidsorganisaties open standaarden (ICT) toe te passen in hun informatiesystemen en informeert hen over de mogelijkheden informeren open source softwarevan open source software. Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open standaarden en open source software kan toepassen.