SURF SiX bijeenkomst “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”

Omdat is gebleken dat er een duidelijke behoefte bestaat aan het verbeteren van de uitwisselbaarheid van digitale toetsmaterialen over de grenzen van de instellingen en organisaties heen organiseert de SURF SiX Expertisegroep op donderdag 30 oktober a.s. bij Fontys Hogescholen in Eindhoven een bijeenkomst met als onderwerp “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de bijeenkomst. Het is echter wel noodzakelijk vooraf in te schrijven via de SURF website. Een beschrijving van het programma van de dag, de sprekers en links naar achtergrondinformatie is online beschikbaar.
De bijeenkomst geeft een overzicht van de stand van zaken, toont actuele ontwikkelingen zowel in Nederland als daarbuiten, brengt de discussie op gang over de te zetten vervolgstappen en brengt de verschillende belanghebbenden met elkaar in contact. Er zal daarbij met name ook gekeken worden naar de bruikbaarheid van de IMS Question and Test Interoperability (QTI) specificatie voor het uitwisselen van de toetsmaterialen en de LOM metadata standaard voor het vastleggen van de noodzakelijke metadata.

Tot de doelgroep van de bijeenkomst behoren onder andere onderwijstechnologen, onderwijsontwikkelaars en docenten die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden, beheren, tot stand brengen van toetsbanken en toetsmaterialen; uitgevers en producenten van toetsmaterialen en toetsbanken; leveranciers van leeromgevingen en toetsomgevingen. De doelgroep beperkt zich zeker niet tot uitsluitend het hoger onderwijs, daarvoor zijn de problemen en uitdagingen te generiek. Ook vertegenwoordigers vanuit bijvoorbeeld het BVE, voortgezet of basisonderwijs zijn van harte welkom.

Graag tot ziens op 30 oktober in Eindhoven!

Links naar meer informatie

* De IMS Question and Test Interoperability specificatie

* De Quickscan QTI

* De website van de CETIS Assessment Special Interest Group

* De website van het TOIA project

* COLA Assessment Item Metadata Application Profile v0.3

* De website van de Citogroep

* Aanmelden voor de discussielijst van de SURF SiX expertisegroep