Studiemiddag “Streaming Video en Videoconferencing”

Ter info:

“Op donderdag 9 oktober organiseren het Onderwijscentrum en het AudioVisueel Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een studiemiddag over het gebruik van streaming media in het hoger onderwijs.”

(bron)


Vervolg:

“Streaming is een techniek, waarbij een audio- of videobestand via een netwerk beluisterd of bekeken kan worden, terwijl het bestand wordt geladen.

In het voorjaar vond de oplevering van de SURFnet Video Portal plaats. De SURFnet Video Portal is een ‘videotheek op internet’ voor instellingen uit het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Ook werd het SPINproject van de universiteit afgerond waardoor de VU over een snel netwerk beschikt. In oktober 2003 zal de streaming server van de VU operationeel zijn. Deze technieken kunnen nu in het onderwijs ingezet worden, maar roepen echter bij docenten en onderwijsondersteuners praktische, didactische en onderwijskundige vragen op. Tijdens deze studiemiddag zal antwoord gegeven worden op de vragen die er zijn.

Doel van het programma is dat docenten en onderwijsondersteuners na afloop van deze dag met de opgedane kennis zelf aan de slag kunnen gaan met streaming video in het onderwijs. Het programma is toegankelijk voor zowel medewerkers van de VU als voor mensen van buiten de universiteit.”

(bron)

Klinkt heel interessant.