SURF

373 posts

SURF SiX Nieuws !

Hoewel we nog wachten op de officiële goedkeuring zijn we al aan de slag gegaan met de voor dit (snel zijn einde naderend) jaar geplande activiteiten uit het werkplan SURF SiX expertisegroep voor 2003/2004. Een kort overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

“Surf verdient financiële steun overheid”

“Een commissie van wijze mensen heeft het ministerie van OCenW positief geadviseerd over de voortzetting van de Surf-activiteiten ict en onderwijs. Investeren is Surf is zeker geen weggegooid geld.” (bron) Veel berichten deze week, maar er is nu eenmaal ook veel goed nieuws te melden. Computable heeft dit bericht naar aanleiding van het rapport dat een van een panel van deskundigen, […]

SURF SiX bijeenkomst “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”

Omdat is gebleken dat er een duidelijke behoefte bestaat aan het verbeteren van de uitwisselbaarheid van digitale toetsmaterialen over de grenzen van de instellingen en organisaties heen organiseert de SURF SiX Expertisegroep op donderdag 30 oktober a.s. bij Fontys Hogescholen in Eindhoven een bijeenkomst met als onderwerp “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan […]