“Surf verdient financiële steun overheid”

“Een commissie van wijze mensen heeft het ministerie van OCenW positief geadviseerd over de voortzetting van de Surf-activiteiten ict en onderwijs. Investeren is Surf is zeker geen weggegooid geld.”

(bron)

Veel berichten deze week, maar er is nu eenmaal ook veel goed nieuws te melden. Computable heeft dit bericht naar aanleiding van het rapport dat een van een panel van deskundigen, bestaande uit prof.dr. Wijnen, mevrouw prof.dr. van der Wende en de heer drs. van den Dool, dat in de afgelopen maanden het programma SURF Educatie heeft geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de staatssecretaris van OCenW, mevrouw Nijs.
Uiteraard heeft Surf zelf ook een bericht over het verschijnen van het evaluatierapport en kan het evaluatierapport (153 kB) er gedownload worden. De SURF SiX expertisegroep zal in 2004 in ieder geval proberen haar steentje bij te dragen aan het uitwisselen van kennis en ervaringen met name dan op het gebied van hergebruik en uitwisselbaarheid van elektronische onderwijsmaterialen.