Het Fontys Kranige Ouwe Knarren netwerk

FYP - Klik voor grotere versie
“Binnen de muren van Fontys werken momenteel ongeveer 750 medewerkers van 35 jaar en jonger. Het Young Professionals netwerk organiseert voor hen activiteiten en steunt initiatieven die een bijdrage leveren aan: – het opbouwen en uitbreiden van een eigen netwerk;
– het delen van kennis;
– het actief vorm geven aan de eigen loopbaan;
– het persoonlijk ontwikkelen en profileren;
– creatief en innovatief bezig zijn.

Fontys Young Professionals wil een netwerk en een platform zijn dat bindt, boeit en leden uitnodigt mee te denken over vraagstukken en uitdagingen waarmee Fontys wordt geconfronteerd. Ook wil Fontys Young Professionals haar leden de mogelijkheid bieden om over de grenzen van instituten en afdelingen heen te kijken.”

(bron)

Fontys heeft er sinds deze week een netwerk bij. Een netwerk voor die 750 jonge honden die binnen de organisatie actief zijn. Bij de eerste bijeenkomst afgelopen dinsdag waren er zo’n zeventig aanwezig. Ze worden geacht flink van zich te laten horen en in staat te zijn “met eigenzinnige oplossingen te komen voor bestaande Fontys vraagstukken”.

Strak plan….Waar kan ik me aanmelden?…Hoe bedoelt u, mag niet?!…Te oud?…Omdat ik meer dan 35 jaar geleden geboren ben?…Hoe zat dat met dat “je bent zo oud als dat je je voelt?” waar iedereen me normaal me om de oren slaat?
Toen ik 24 was en net bij Fontys ging werken was er sprake van initiatieven om de “oudere, ervaren collega’s” toch maar vooral binnen de tent te houden. Toen hoorde ik daar niet bij omdat ik te jong was. Nu ben ik te oud. Leeftijdsdiscriminatie is het, en niets anders.

De Young Professionals gebruiken op hun site zelf te term “ervaren Fontysrot” voor collega’s van 35+. Het lijkt me tijd dat wij ook maar een eigen netwerk gaan opzetten. Het Fontys Kranige Ouwe Knarren netwerk. Moeten we bij de eerste vergadering maar eens lang en rustig nadenken (zoals oudjes dat doen) over de vraag of we die jonge broekies er niet ook gewoon bij willen hebben. Kunnen ze nog wat leren van de Fontysrotten. ;-)

N.B. De website van de Young Professionals zit achter de login, het verslag van de Mediatheek over de kick-off bijeenkomst niet.

0 0 stemmen
Bericht waardering
6 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Jeroen van Beijnen
Jeroen van Beijnen
12 jaren geleden

Oude knarren en Young professionals? Ik blijf het een vreemd criteria vinden om een netwerk mee op te starten..

Alsof leeftijd een graadmeter is voor kennis of innoverend vermogen. Wel lekker makkelijk overigens. Niet kijken naar de kennis en kwaliteiten van mensen, maar simpelweg naar de leeftijd.

Maar goed misschien dat ik als vertrekkende young professional (die overigens gek werd van de digitale en analoge spam voor dit spektakel) heb ik hier waarschijnlijk niet de meest obkectieve kijk op.

Johannes
Johannes
12 jaren geleden

Pierre,
Je schrijft in je blog ook over de gebeurtenissen bij Willem in Drente.
Ik vind deze gang van zaken eerlijk gezegd van eenzelfde treurige grootheid.

Kennelijk gelden voor besturen niet de algemene regels om plannen en acties op hun maatschappelijke relevantie te toetsen alvorens ze uit te voeren.

Het aantal 35plus werknemers van Fontys ken ik niet, maar zal ongetwijfeld meerdere keren het getal van 750 zijn. Zou dit bestuur werkelijk hebben ingeschat dat de verwachte resultaten van FYP opwegen tegen de negatieve energie die deze gang van zaken bij hun 35plus personeel te weeg brengt? Of gaat het hier gewoon om het zoveelste geval van "eerst doen en dan pas nadenken"?
De P in de afkorting is van Professional, ik kan hier geen professioneel gedrag in ontdekken, maar misschien ligt mijn verwachting van management wel te hoog.

Pierre
12 jaren geleden

@Johannes: Zover ik weet is dit geen "van boven af" actie, maar eerder een initiatief van een aantal "jonge honden". Een netwerk voor en door young professionals dus.

Lijkt me nou ook weer niet iets dat een management zou moeten verbieden of tegen houden ook al vind ik (net als Jeroen) leeftijd een onzinnig criterium voor toelating tot zo’n netwerk.

tunske
12 jaren geleden

Ik wil me wel aanmelden voor FKOKN, wanneer is de eerste bijeenkomst ;-)
Trouwens als je het (mediatheek)verslag van de kick-off leest is die in ieder geval flitsend geweest. Over elk criterium valt te twisten. Ik hoop dat de "jongere" er plezier aan beleven en dat het niet bij de opstart blijft. Veel suc6 !!!

Erik Oomen
12 jaren geleden

Ter aanvulling is het wellicht goed om te zeggen dat tijdens de kick-off er ook gesproken is over (het ontbreken van) de 35+sers. Daaruit heb ik opgemaakt dat het zeker niet de bedoeling is hen uit te sluiten maar juist te betrekken bij vraagstukken en oplossingen. Dat is tenminste wel míjn bedoeling. Kan me echter wel voorstellen dat er nu gevoelens van leeftijdsdiscriminatie spelen. Hopelijk zal de praktijk dit dus weerleggen (of leiden tot bijstelling van de initiatieven…).

Adriaan Mellema
Adriaan Mellema
12 jaren geleden

Pierre,
Heerlijke discussie. Drie opmerkingen. De leeftijdsgrens wordt gehanteerd omdat binnen leeftijdsgroepen specifieke vragen aan de orde komen. Een 60+er zal zich niet bezig houden met het vraagstuk "mijn eerste baan", zo vermoed ik. Ten tweede. Het is vaak het geval dat jongere werknemers vooral werkzaam zijn binnen het eigen instituut en afdeling, en daardoor minder snel aansluiting hebben bij ontwikkelingen op andere plaatsen binnen Fontys. Oudere werknemers hebben vaker taken waarmee ze buiten het eigen instituut komen. Dan nog een laatste. Het Young Professionals Netwerk is een initiatief dat is genomen door jonge Fontyswerknemers zelf. Het is dus m.i. niet zo dat de raad van bestuur alleen iets wil betekenen voor jongere werknemers. ‘Toevallig kwam het initiatief van jongere- en niet van oudere werknemers. Ik zou zeggen. lanceren je plan voor FKOK!
Groet, Adriaan Mellema. Bestuurslid Young professionals