Weblogs op edublogs.nl

Het is al weer twee weken geleden dat ik hier de vraag stelde of we in Nederland ook toe zijn aan een groepsweblog voor het onderwijs. Het Innovatium-evenement, de CETIS Codebash en het stoeien met QTI in combinatie met Dokeos hebben er voor gezorgd dat ik er nog geen vervolg aan heb kunnen geven. Michel is het echt (gelukkig) niet vergeten en stelt er een paar vragen over.
Zijn vraag is of het misschien een goed idee is om meteen een apart weblog in te richten speciaal voor het wiki.

Zo’n wiki-weblog zou dan volgens Michel de volgende functies moeten krijgen:
* het overnemen van de taak van het wiki-cafe als plaats om de gang van zaken in het wiki aan de orde te stellen.
* als nieuwskanaal voor het doen van huishoudelijke mededelingen.
* als medium voor het melden van substantiele bijdragen aan het wiki. Er is weliswaar een RSS-feed op recente wijzigingen, maar erg infromatief is dat niet. Zo’n blog biedt de mogelijkheid om eventueel iets te vertellen over het hoe en waarom van je bijdrage.
* het weblog kan de benodigde infrastructuur leveren voor het op de server opslaan van afbeeldingen.

Ik vind het geen probleem om een apart weblog als een soort discussie- en mededelingenforum in te richten. Op zich is dat vergelijkbaar met wat we bij het Innovatium-weblog deden. Praktisch zit er echter weer wat maatwerk aan omdat Michel (terecht) de aanmelding wil koppelen aan het aanmelden voor de wiki. Die koppeling van gebruikersgegevens is er nu nog niet.

Wat in ieder geval niet zal kunnen is dat we het uploaden van afbeeldingen aan iedereen toestaan. De site wordt nu bij BHosted gehost en we hebben op het moment ongeveer de helft van de beschikbare 50MB schijfruimte beschikbaar. Los van het feit dat het in de gaten houden van de soort afbeeldingen die opgeslagen worden iets is wat ik niet zou willen doen, en Nucleus niet de faciliteiten biedt om die door gebruikers ook weer zelf te laten verwijderen, zijn we zo waarschijnlijk al snel door onze schijfruimte heen.

Het komt dus wat mij betreft op de wastlijst met TO DO, maar ik durf geen uitspraken te doen over het moment van beschikbaar komen.