Gretta Duisenberg wint kort geding

“Gretta Duisenberg heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen Metro-columnist Luuk Koelman gewonnen. De voorzieningenrechtbank in Breda wees haar eis tot rectificatie toe.

Duisenberg vond dat Koelman de ‘grenzen van het betamelijke’ heeft overschreden en haar integriteit heeft aangetast met zijn column ‘Menselijk schild in Ramallah’ in dagblad Metro en op zijn website.

De vordering tot betaling van 30.000 euro aan immateriële schadevergoeding werd afgewezen, evenals de eis tot vergoeding van alle door mevrouw Duisenberg gemaakte buitengerechtelijke advocaatkosten. Koelman moet wel de proceskosten betalen.

Koelman is teleurgesteld in de uitspraak en denkt nog na over een eventueel hoger beroep. ‘Mijn column is niets meer dan een spotprent in woorden. Jammer dat mevrouw Duisenberg niet hetzelfde gevoel voor humor heeft als het koninklijk huis.'”

(bron)

Het is niet mijn week met rechtzaken. Koelman heeft, zoals je kunt lezen het kortgeding verloren. tis wat. :(

(zie de andere berichten over Gretta)