Menu
Categorieën
#snrd12: An innovative approach for geostationary Cloud mobility
3 oktober 2012 SURF

Harold Teunissen, hoofd afdeling Middleware Services SURFnet gaat het hebben over een idee waarop hij octrooi heeft aangevraagd zodat hij het later vrij beschikbaar kan stellen aan iedereen.

Harold weet er een ware show met muziek en dans van te maken als het lijkt dat zijn Mac het te moeilijk heeft met een filmpje dat hij wil laten zien. Zie dit filmpje 🙂

Maar toen was zijn tijd op…

"2" Comments
Reacties zijn niet toegestaan
*