Edublogs en Workshop

Vanochtend eindelijk weer eens met Sybilla en Gerard kunnen overleggen over onze plannen rond het openen van Edublogs en het organiseren van een workshop rond wiki’s en weblogs.
Het was al weer een tijd geleden omdat eerst de vakantie en later het opstarten van het nieuwe jaar (ook als je geen les geeft is het druk net na de vakantie) veel tijd vergden.
Wat Edublogs betreft zijn we goed opgeschoten voor wat betreft het bepalen van het doel van de site en de functionaliteiten die we willen aanbieden. Een van de functionaliteiten die we daar zeker willen onderbrengen is een Wiki over ICT in het onderwijs. Concreet betekent het dat de bestaande Wiki waar ook mijn weblog naar linkt, naar de Edublogs site verplaatst zal worden (natuurlijk met behoud van links, etc.etc.)
Voor de integratie tussen deze weblog en de wiki heeft dat ook gevolgen, die zal namelijk één-richting worden (dus vanuit hier wél linken naar de wiki, maar niet automatisch meer andersom). Hoewel dat van de ene kant jammer is, is het wat mij betreft juist heel logisch om de wiki, waarvan ik niet verwacht had dat hij zo hard zou doorgroeien, een zelfstandige plek krijgt. Ik hoop dat daarmee ook de snelheid van de wiki (die de laatste tijd flink omlaag gegaan is) weer een stuk omhoog gaat.
Wat de workshop betreft: oorspronkelijk was het onze bedoeling de workshop onder te brengen als preconference bij een groot evenement. Dat is niet gelukt (we waren te laat met ons voorstel en het paste niet goed in het programma), en dat leverde meteen natuurlijk wat praktische problemen op: we moesten een andere verantwoording voor de uren en kosten vinden (en natuurlijk zelf deelnemers vinden).
Afgesproken is dat we de workshop nu in eerste instantie binnen Fontys (waar we alledrie werken) zullen uitvoeren/organiseren. De materialen etc. die we gebruiken voor de workshop zullen op de wiki geplaatst worden zodat ook anderen dit kunnen gebruiken voor het organiseren van workshops binnen de eigen instelling. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat we de workshop voor mensen buiten Fontys kunnen organiseren (tenzij iemand een groot evenement organiseert waar we een workshop van een halve dag in kwijt kunnen natuurlijk).
Ik heb het conceptprogramma op de wiki bijgewerkt naar aanleiding van ons overleg vanochtend. Waarschijnlijk wordt de workshop voor het eerst in januari 2005 uitgevoerd.