Interessant: literatuuronderzoek naar “Wanneer werkt professionalisering van leraren echt?”

universiteit_GentDe Universiteit Gent heeft een uitgebreid literatuuronderzoek (aangevuld met focusgroepen om de resultaten aan te scherpen) gedaan om antwoord te krijgen op de vraag hoe je de impact van professionalisering voor leraren in kaart kunt brengen. Ze haalden er negen belangrijke kenmerken uit die de kans op succes vergroten:

  1. Focus op inhouden die leerlingen moeten leren
  2. Focus op (vak)didactiek
  3. Gebaseerd op onderzoek maar coherent met de doelen van leraren en de context waarin ze werken
  4. Eigenaarschap van inhoud en proces (bij de docent)
  5. Duur van het professionaliseringsinitiatief (langere trajecten, > 20 uur, hebben grotere impact)
  6. Collectieve participatie met interne en externe collega’s
  7. Georganiseerd in scholen
  8. Actief leren op basis van onderzoek (ook leraren zijn geen passive “kennis opslorpers”)
  9. Kwaliteit van de trainer

Het lijken zo wellicht heel open deuren (hier staat een langere versie van de beschrijving met meer toelichting), maar als je het totale onderzoek (PDF!) leest, zie je dat ook hier de grondigheid van de aanpak en de uitgebreide beschrijving van de kenmerken waardevol is. Naast het lijstje geeft het rapport namelijk ook inzicht in de manier waarop voorgaande onderzoeken bepalen wat het effect is.

Via duurzaamonderwijs en X,Y of Einstein?