Mini-Conference in Second Life

Mini-Conference in Second Life (by PiAir (Old Skool))

Een tijdje geleden heb ik deelgenomen aan een interview in Second Life over de ervaren toegevoegde waarde van het gebruik van Second Life voor het onderwijs. Dat interview werd in Second Life afgenomen door Joop van Schie.
Vanavond was er een korte, besloten, mini-conferentie over de resultaten van het onderzoek. Daarbij werden de resultaten beschikbaar gesteld en zijn we daarna in groepjes uiteen gegaan om over een aantal van de conclusies te discussiëren. Ik zat in een groepje met mensen uit het Verenigd Koninkrijk en uit de Verenigde Staten. Niet altijd een eenvoudige discussie om aan deel te nemen zo in het Engels als de hoeveelheid vakterminologie wat hoger wordt, moet ik toch vaker doen geloof ik.

Knudde trouwens ook hier die problemen met zomertijd/wintertijd. Ik kwam er nog net op tijd achter dat het dus om 18:00 uur zou beginnen in plaats van om 19:00 uur. Joop had de tijden namelijk in PST / SLT (Second Life Time) doorgegeven.

De ruimtes waren mooi ingericht, dat draagt toch wel bij aan de sfeer en het gevoel van er zijn ook al blijven borden met tekst aan de muur moeilijk te lezen.
Mini-Conference in Second Life (by PiAir (Old Skool))
De resultaten zijn online beschikbaar, buiten Second Life, maar ik laat het even aan Joop over om te bepalen op welk moment hij die breder wil verspreiden.