SURFnet en Opta naar de rechter

“Toezichthouder Opta dreigt aan SURFnet een dwangsom van vijfduizend euro per dag op te leggen. De waakhond eist dat het wetenschapsnetwerk zich binnen tien dagen aanmeldt als aanbieder van openbare telecomdiensten.”

(bron)

SURFnet levert de netwerkvoorzieningen (en een aantal diensten daarop) voor (o.a.) het hoger onderwijs. Mijn werkgever is er bij aangesloten en ook mijn ADSL-aansluiting thuis loopt via SURFnet. Dat mag omdat ik medewerker ben van een bij SURFnet aangesloten instelling. Zou ik ander werk gaan zoeken dan verlies ik dat recht. Sinds 2000 zijnde Opta en SURFnet met elkaar in gevecht rond de vraag of het een openbaar of gesloten netwerk exploiteert. Als het een openbaar netwerk is moeten ze zich aanmelden, anders niet. Dat aanmelden kost blijkbaar geld en er zijn regels aan verbonden. SURFnet geeft aan dat zij zich, ook zonder aanmelding al vrijwillig, aan de daar aan verbonden verplichten hebben onderworpen.
Opta is van mening dat SURFnet zich wel moet aanmelden en heeft nu een dwangsom opgelegd. In het document met de volledige mededeling staat te lezen:

“Met de overtreding worden de belangen van andere openbare geregistreerde aanbieders geschonden, die wel een mededeling hebben gedaan en zich daarmee wel houden aan de wet en die in dat verband kosten maken. Doordat SURFnet niet geregistreerd is, kan geen effectief toezicht worden gehouden op de verplichtingen die SURFnet heeft jegens eindgebruikers, zoals de verplichting het netwerk aftapbaar te maken (artikel 13.1 van de Tw)14 en de verplichting om verkeers- en locatiegegevens op bepaalde wijze te verwerken (artikel 11.3 en 11.5 van de Tw). Door het niet naleven van de verplichting tot het doen van een mededeling ex artikel 2.1 van de Tw, verkrijgt SURFnet daarnaast een niet onbelangrijk kostenvoordeel. Naar het oordeel van het college bedraagt dit kostenvoordeel voor SURFnet in ieder geval E 1.000,– eenmalige registratiekosten en – naar verwachting – toezichtkosten van minimaal E 9.181,– per jaar en maximaal E 30.000,–, afhankelijk van de netto relevante omzet van SURFnet.”

(bron)

SURFnet had tot en met 29 juli 2007 de tijd en heeft niet voldaan aan de eis. Er zal uiteindelijk waarschijnlijk een rechter aan te pas moeten komen om te bepalen of SURFnet zich daadwerkelijk moet aanmelden en of ze de dwangsom moeten betalen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet kan inschatten wie hier gelijk gaat krijgen. Vanuit de plek waar ik zit kan ik er natuurlijk in ieder geval vanuit gaan dat het leven er niet gemakkelijker op wordt als de OPTA haar zin krijgt.

0 0 stemmen
Bericht waardering
4 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Jeroen vB
Jeroen vB
14 jaren geleden

Vreemd dat deze zaak al zoveel jaar duurt. De eerst aanmaning wordt door de OPTA in 2000 verstuurd. Na een wetswijziging in 2004 volgt de 2de en daarna pas in 2007 een 3de.
Is dit de gebruikelijke tijdsduur voor dit soort zaken?

Ik ben benieuwd wie er nu in het gelijk wordt gesteld. En wat hier de gevolgen van kunnen zijn.

Die EUR 30.000,- toezichtkosten stellen natuurlijk niets voor als je dit verdeeld over alle instellingen die bij Surfnet aangesloten zijn.
Maar als een rechter beslist dat surfnet een openbare dienst aan biedt, zou dan niet iedereen hier gebruik van moeten kunnen maken? Dus mag een Surfnet deze dienst dan nog wel uitsluitend aan hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen aanbieden?

Pierre
14 jaren geleden

Het is inderdaad blijkbaar geen zaak die bij de Opta hoge prioriteit had.

Wat betreft dat aanbieden: als het een openbare dienst is dan is er geen enkele beperking voor SURFnet om de diensten ook aan anderen aan te bieden. Het is geen verplichting dat ze dat dan moeten doen (zou natuurlijk ook een beetje raar zijn als dat zo was).

Jeroen vB
Jeroen vB
14 jaren geleden

Tja misschien heb je gelijk (ben hier niet zo in thuis). Maar ik vraag me af in hoeverre je een openbare dienst aan potentiële klanten mag weigeren. In hoeverre is dit wettelijk gezien toegestaan?

Pierre
14 jaren geleden

Het is al weer oplost blijkbaar al snap ik niet waarom het nou 7 jaar moest duren. Die dwangsom lijkt me nou ook niet echt zo’n probleem.