Call for Preconferences SURF Onderwijsdagen 2007

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november 2007 vinden weer de SURF Onderwijsdagen plaats. De eerste helft van de twee dagen bestaan uit preconferences. Deze duren twee en een half uur (van 9:30 uur tot 12:00 uur) in plaats van de gebruikelijke vijfenveertig minuten voor een reguliere sessie. Deelnemers moeten zich apart inschrijven voor zo’n preconference (en extra betalen). Je kunt dus rekenen op een gemotiveerd publiek, maar zult dan dus ook daadwerkelijk wat te bieden moeten hebben! Voor de gewone sessies nodigt de programmacommissie sprekers uit, voor de preconference kun je zelf een voorstel indienen:

“De SURF Onderwijsdagen 2007 staat in het teken van het thema Matching: Vraag en aanbod; Onderwijs & ICT.
Het programma concentreert zich rond onderstaande onderwerpen:
1. Implementatie en kwaliteitsborging
2. ‘Leren’
3. Social Software
4. Gaming
5. Ketenintegratie
6. Onderwijs Standaardisatie
7. Internationalisering
8. Professionalisering en Kennisontwikkeling docenten
9. Repositories / content
10. Wiskunde-aansluiting: SIGMA

Voor het programma van de preconferences zoekt SURF inspirerende workshops die een bijdrage leveren aan bovengenoemde onderwerpen. Kent uw instelling een interessant project en wilt u deze kennis delen met collega’s uit het hoger onderwijs, stuurt u dan voor 1 september 2007 een workshopbeschrijving in.”

(bron)

Meer informatie kun je vinden op deze pagina bij SURFfoundation.

Disclosure: ik ben lid van de programmacommissie voor OWD 2007.