Wikipedia – BE

“Peter Vanvelthoven, de Belgische staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, wil door BELNET, het Belgische netwerk voor onderwijs- en overheidsinstellingen, laten onderzoeken of het mogelijk is dat Belgische servers een gecachete kopie van Wikipedia gaan hosten.”

(bron)

Het bericht leidt op tweakers.net tot een hele discussie over het al dan niet gerelateerd zijn aan het stimuleren van de kenniseconomie en de vraag of we daar in Nederland profijt van gaan hebben. Mij lijkt dat het SURF / SURFnet inderdaad helemaal niet zou misstaan om dit voorbeeld in Nederland te volgen. Zoals in een van de reacties aangegeven worden op het netwerk ook andere open source applicaties gemirrord voor download en het hebben van zo’n mirror is niet alleen een steun in de rug voor zulke initiatieven, maar ook een optimalere benutting van bandbreedte.