Nieuwe blog over digitale rechtenkwesties in het hoger onderwijs

“De Digitale Rechten Expertise Community (DiRECt) van SURF zoekt sinds een jaar oplossingen voor actuele problemen rondom rechten en ICT. Dit jaar wordt de aandacht onder andere gericht op aspecten die relevant zijn voor elektronische leeromgevingen:
* intellectueel eigendom en auteursrechten op eigen en andermans content in digitale leeromgevingen.
* digital rights in combinatie met streaming media.”

(bron)

Een van de manieren waarop DiRECt haar expertise wil verspreiden is via de DiRECt blog waarmee ze onlangs gestart zijn.