Server optimalisatie

 Gepubliceerd door om 18:44  Tools
dec 112004
 

Ik heb delen van vandaag gebruikt om te kijken of ik e.e.a op mijn servertje wat beter ingesteld kon krijgen. Geen idee of jullie dat van buiten uit ook merken, maar het kan in ieder geval zo geweest zijn dat jullie er vandaag niet bij konden komen.
MySql
Eerste stap was het verbeteren van het geheugengebruik door MySql. Ik had nog een redelijke lege my.cnf in gebruik en op deze pagina las ik dat ik de hoeveelheid geheugen in de server (deze server had voldoende ongebruikt geheugen) beter kon inzetten voor MySql. Het ziet er van hier uit alsof dat wel wat verbetering heeft opgeleverd.

PHP
PHP optimaliseren was moeilijker omdat ik IIS en Windows 2000 gebruik. Installeren van FastCGI hielp hier in ieder geval omdat PHP.exe niet iedere keer opnieuw gestart hoeft te worden, maar in het geheugen blijft (vergelijkbaar met de DLL-optie die onder IIS nog steeds niet 100% is).
Tweede stap was het installeren van een optimalisering voor PHP zodat de scripts niet steeds opnieuw gecompileerd hoeven te worden. Ik had hier en daar gelezen dat dat veel snelheid en lagere processorbelasting zou opleveren. Installeren van MMCache onder Windows is echter een ramp. Je moet sowieso al een setup-set vinden die gecompileerd is voor jouw PHP-versie (en de sets die aangeboden zijn, zijn er niet voor alle beschikbare PHP-versies) anders moet je al zelf aan het compileren slaan.
Toen ik het geheel eindelijk aan het werken had, bleek/blijkt dat PHP niet meer van de commandoprompt werkt. En dat had ik juist nodig omdat ik elke vier uur de verschillende RSS-feeds en scrapes laat verwerken. Dus MMCache staat voorlopig weer uit.

Als je op zoek gaat naar antworden lijkt het er overigens wel op alsof de ‘experts’ blind zijn voor het gebruik van Windows + IIS in combinatie met PHP. Ik heb meerdere keren een vraag gezien van iemand die duidelijk aangaf Windows + IIS te gebruiken en die werd dan afgescheept met een antwoord waarin werd aangegeven hoe het onder Linux + Apache werkte. (zeg dan gewoon ‘ik weet het niet’)

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.