De nachtmerrie van elke auteur / redacteur

Als onderdeel van de e-learning themasite van september schrijft Henk van Linde een recensie van “Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs”. Zo’n recensie lezen als je bezig bent met het editen van een publicatie geschreven door een groot aantal verschillende auteurs met verschillende achtergronden is goed voor extra grijze haren en slapeloze nachten. Als Henk ons straks maar niet gaat lezen.
Dat dit een recensie is die ongewoon kritisch is voor de e-learning themasite blijkt wel uit de toevoeging Henk van Linde las het boek en schreef een – kritische – recensie, die u hieronder kunt lezen. Bent u het eens of oneens met de recensent? Wat vindt u van de stelling dat dit soort boeken niet beoogde effect op de doelgroep (de docent) hebben? Klik op “reageren” en vertel het! De redactie is zeer benieuwd naar uw mening. aan het begin van de recensie. Normaal worden recensies zonder die oproep geplaatst.

Wat me stoorde in de recentie is de manier van schrijven. Zo zou ik hier op mijn weblog een recentie kunnen schrijven (zie bijvoorbeeld The Art of Deception). Immers, hier geef ik, op mijn manier en met mijn woorden, mijn eigen mening weer. Maar voor een recensie op de e-learning themasite zou ik dat not-done vinden.

Eerdere recensies op de e-learning themasite waren (waar van toepassing) ook kritisch, maar wisten dat netjes te verpakken. Neem bijvoorbeeld de zin: Het boek is noch qua inhoud, noch qua taalgebruik (en zelfs niet qua taal) een eenheid, het wemelt van de tekstverwerkingsfouten (die met weinig moeite gecorrigeerd hadden kunnen worden) en er is een afbreekprogramma gebruikt dat de lachers gemakkelijk op zijn hand krijgt.
Daar zou je ook van kunnen maken: Omdat de auteurs heel verschillende schrijfstijlen hebben, of in het Engels schrijven, is het boek moeilijk als een geheel te lezen. De nog aanwezige taalfouten zijn soms storend.
Klinkt net wat anders.

Maar goed, ik zal er maar niet te lang bij blijven stilstaan. In november, tijdens (en na) de onderwijsdagen kun je zien of wij het er beter vanaf gebracht hebben. Of ik moet hopen op een recensie weet ik alleen niet meer zo zeker.